Blog

Yeşil İnovasyon Proje Yarışması

İşletme Mühendisliği Kulübü Çevre Dostu ve Yenilikçilik Odaklı Projeleri Çağırıyor!

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü öğrencileri 3 – 6 Mart 2010 tarihleri arasında İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde artık bir klasik haline gelen Yönetim Bilimleri Kongresi’nin on birincisini düzenleyeceklerdir. Kongre kapsamında tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği bir proje yarışması yapılacaktır.Yarışmaya Yeşil İnovasyon (Çevre Dostu Yenileşim) konulu projeler kabul edilecektir. Yarışmanın sloganı “Gelecek, Senin Fikrinle Yeşerecek” olarak belirlenmiştir.

Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek olan 8 finalist proje 4 – 5 Mart 2010 tarihlerinde kongre katılımcılarına sunulacaktır. Dereceye girecek olan projeler, Sanayi Kurulu ve kongre katılımcılarının değerlendirmeleri sonucunda belirlenecektir.

Yarışma esasları hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.ybk.itu.edu.tr sitesinden ulaşılabilir, yarışmaya ön başvurular yine bu web sitesi üzerinden yapılacaktır.

Proje Yarışması Ana sponsorluğunu İTÜ Geliştirme Vakfı`nın üstlendiği yarışma sonunda ilk 3’e giren projelere çeşitli hediyeler verilecektir.

“Yeşil İnovasyon” – Çevre, Teknoloji ve Yenilikçilik Odaklı Yaratıcılık
Yeşil İnovasyon konusunun incelenebileceği alt başlıklardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:
Geri Dönüşüm
Yeşil Tasarım
Ulaşım Sorunlarına İnovatif Çözümler
Enerji Verimliliği
Organik Tarım
İklim Değişikliğine Alternatif Yaklaşımlar
Yeşil Mimari
Temiz Teknoloji
Alternatif/Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı
Pazarlamada Yeşil İnovasyon Uygulamaları
Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı

Başvuru Koşulları:
Proje dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
Proje grupları en fazla 3 kişiden oluşabilir.
Grup üyeleri üniversitelerin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmalıdır.

Not: Finale kalan projeler 3–6 Mart 2010 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde Türkçe ya da İngilizce olarak kongre katılımcılarına sunulacaktır.

Kayıt için: http://www.ybk.itu.edu.tr
Sorularınız için: [email protected]