Blog

Yaratıcılığı Arttırmak İçin Basit Ama Etkili Bir Yöntem

İyi fikirler üretebilme yeteneği şüphesiz bir şirketin en değerli varlıklarından biridir. Fakat kendinizi hayal gücünden yoksun ya da sınırlandırılmış hissediyorsanız ne olacak?

Her şeyden önce her insanın yaratıcılık yeteneğinin olduğunu anlamak gereklidir. Yaratıcılık doğaçlama yapabilen sanatçılar, yetenekli pazarlamacılar ya da seri girişimciler gibi yalnızca belli bir kitleye verilmiş özel bir armağan değildir. Peki her birimizin içinde yaratıcılık varsa ona ihtiyaç duyduğumuz an bu yeteneğimizi nasıl aktive edebiliriz?

Sdyney Üniversitesinde Sophie Ellwood yönetiminde bir grup araştırmacı çözülmeye çalışılan bir probleme tamamen ilgisiz konulara odaklanarak ara verildiğinde yaratıcılık yeteneğinin arttırılabileceğine yönelik bulgular elde etti.

Araştırmacılar 90 psikoloji öğrencisini 3 gruba ayırarak, öğrencilerden bir parça kâğıdın kaç farklı alternatifte kullanılabileceğini listelemelerini istedi. Birinci grup herhangi bir kesinti olmaksızın 4 dakika boyunca fikirlerini listeledi. İkinci gruptan ikinci dakikanın sonunda eş anlamlı kelimeler bulmaları istendi.  (verilen görevle ilişkili bir yaratıcılık aktivitesi)Sonrasında gruba 2 dakika daha verildi. Üçüncü grup da ilk 2 dakikanın sonunda ara verdirildi fakat onlara yaptıkları işle alakası olmayan Myers-Briggs testini (kişilik testi)  çözmeleri istendi. Ardından 2 dakika daha verilerek kâğıdın kullanımı ile ilgili listelemeye devam etmeleri istendi. Yapılan çalışmalar sonrasında 3. Grup ortalama 9,8, ikinci grup 7,6, birinci grup ise 6,9 fikir listelemiştir.

Probleme bir süre ara vermek ve başka bir konuya odaklanmak zihni özgür bırakarak aynı çözümler etrafında kilitlenmesini engeller. Aranın sonrasında orijinal probleme döndüğünüzde zihniniz yeni olasılıklara açık olacaktır. – Evreka anı!

 

Kaynak:

Simple Trick for Better Brainstorming Sessions