Blog

TÜSİAD E-Ticaretin Geleceğini Konuşuyor

TÜSİAD E-Ticaretin geleceğini konuşuyor, sizleri de davet ediyor. TÜSİAD Bilgi Toplumu tarafından hazırlanan ve Türkiye’de E-Ticareti geliştirmeyi amaçlayan “Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret: Dünya’da Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar” raporunun tanıtım toplantısı niteliğindeki etkinlik  5 Haziran 2014 Perşembe günü 09.30-13.00 saatleri arasında İstanbul Sabancı Center’da düzenlenecektir.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ile TÜSİAD Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat’ın açılış konuşmaları ve Markafoni Kurucu Ortağı Sina Afra’nın rapor sunumunu takiben, “Türkiye’nin Dijital Gelecekle Buluşması: E-ticaret” başlıklı bir panel düzenlenecektir. Etohum kurucusu Burak Büyükdemir’in de konuşmacı olarak yer aldığı panelde, e-ticaret sektörünün Türkiye açısından önemi ve yeri, ülkemizde e-ticaretin gelişmesinin önündeki engeller ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin sektör paydaşlarının katılımı ile tartışılması hedeflenmektedir.

Katılım ve ayrıntılı bilgi için.