Blog

Türkiye’de işsizliğin çözümü girişimcilik

Global denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) ,  “Yeni Kuşağı Kaybetmemek” (“Avoiding a Lost Generation”) isimli bir rapor yayınladı. Raporda tüm dünyada genç nüfusun karşılaştığı işsizlik problemleri irdeleniyor. Bu problemi çözmek için sunulan öneri ise girişimcilik.

Raporda; Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan, Çin, ABD’nin üye olduğu G20 ülkelerinde ekonomik büyüme sürse de genç nüfus işsizliğinin hala ciddi bir sorun olarak varlığını koruduğu belirtiliyor. 2013 yılı sonunda genç nüfus işsizlik oranının Avrupa Birliği’nde yüzde 23,4, G20 ülkelerinde ise ortalama yüzde 16,1 seviyesinde olduğu bilgisine yer verilmiş. Türkiye’de ise bu rakam 2013 yılı sonu itibariyle yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin G20 ülkeleri içerisinde en fazla genç nüfusa sahip 8. ülke olduğu belirtilen raporda, Türkiye düşük ekonomik büyüme hızı ve gençlere yönelik düşük iş kalitesi ile Arjantin, Güney Afrika, Hindistan, Suudi Arabistan ve İtalya’nın da içinde yer aldığı grup içinde gösterilmiş.

Raporda, gençler arasında işsizliğin bertaraf edilmesi adına en etkin çözümlerden birinin girişimciliği desteklemek olduğu vurgulanırken bunun için hükümetlere 10 temel tavsiyede bulunulmuş.

Bu tavsiyeler şu şekilde sıralanıyor:

1- Devletin sağladığı ya da desteklediği finansal eğitim ve mentörlük mekanizmaları kurulmalı.

2- Alternatif finansman kaynaklarının özendirilmesi konusunda risk sermayesi şirketlerine ve melek yatırımcılara, startup şirketlere yatırım yapmalarını sağlamak için teşvikler verilmeli.

3- Yeni kurulan şirketlere, kamu kaynaklarından düşük maliyetli krediler kullandırılmalı.

4- Bankaların bünyesinde küçük firmalara ve girişimcilere kaynak sağlamak için ayrı bir kredi sınıfı oluşturulmalı ve mikro kredi uygulamaları yaygınlaştırılmalı.

5- Yeni girişimlere yapılan yatırımlar için vergi avantajları sağlanmalı.

6- Vize kurallarını değiştirerek ve finansal destek sağlayarak yetenekli girişimciler teşvik edilmeli.

7- Vergi uygulamaları basitleştirilmeli ve genç girişimcileri zorlayabilecek bürokratik engeller azaltılmalı.

8- Gençlerin erken yaşlarda girişimciliğe ilgi göstermesi için girişimcilikle ilgili pozitif söylemler yaratılmalı.

9- Birbiriyle ilişikli yetenekli girişimcileri bir araya getirmek için iş geliştirme merkezleri kurulmalı ve güçlendirilmeli.

10- Bölgesel girişimcilik ekosistemleri ve kurumları oluşturulmalı.

Gençler en çok finansmana ihtiyaç duyuyor

Rapor hazırlanırken dünyanın çeşitli ülkelerinden 1.500 genç girişimci ile anket çalışmaları da yapılmış. Buna göre gençler yüzde 73’lük oranla en çok finansal kaynaklara ihtiyaç duyduklarını belirtmiş. İkinci sırada yüzde 66 ile eğitim gelirken, eğitimi yüzde 51 ile daha destekleyici girişimcilik kültürü takip etmiş.