Blog

Türkiye’de her 100 kişiden 35’i girişimci olmayı hedefliyor

Türkiye’de 2006 yılından bu yana yapılan GEM (Global Entrepreneurship Monitor) araştırmasının 2014 sonuçları açıklandı. Türkiye’de toplumun girişimcilikle ilişkisini ve girişimciliğe olan bakış açısını irdeleyen araştırma, oldukça kapsamlı sonuçlar sağlıyor.

Dünyada 71 ülkede yapılan bir Global Girişimcilik araştırması olan ve  ilk kez 1997 yılında uygulanmaya başlanan GEM, Türkiye’de 2006 yılından bu yana uygulanıyor. 2006 yılında KOSGEB desteğiyle başlayan GEM araştırmasına 2013 yılında TEB de dahil oldu ve 2014 yılı araştırmaları TEB ve KOSGEB desteğiyle Yeditepe Üniversitesi tarafından yürütüldü.

Türkiye 2013 yılından beri GEM’in ülkesel bazda yaptığı araştırmayı, dünyada bir ilk olarak, bölgesel, il bazına da indirgedi. Araştırma dünyada 73 ülkede 206.000 kişi ile yapılırken, Türkiye’de 26 bölgede 31.105 kişi ile gerçekleştirilmiş durumda.

GEM ülkeleri üç grupta inceliyor; Faktör Güdümlü Ülkeler, Etkinli Güdümlü Ülkeler ve Yenilik Güdümlü Ülkeler. Türkiye Faktör Güdümlü Ülkeler arasında yer alırken 2014 yılı sonuçları Türkiye’nin Yenilik Güdümlü Ülkeler grubuna doğru bir ivme kazandığı görülüyor. Türkiye’nin 2014 sonuçlarına göre her 100 kişiden 35’i, önümüzdeki 3 yıl içerisinde girişimcilik konusunda bir adım atmayı hedefliyor ki bu rakam önceki yıllara göre artış gösteriyor. Ancak bu artışın büyük oranı erkek nüfustan geliyor. Dolayısıyla kadın girişimci sayısı

Temel Sonuçlar (Bütün datalar 2013-2014 yıllarını kapsamaktadır.)

 • Yeni bir iş için 6 ay içinde fırsat görenler

 2013 % 2014 %

Kadın  36.3 34.62

Erkek 40.94 44.23

TR 38.64 39.8

 • Yeni bir iş kurmak için kendini yeterli hissedenler, kendine güvenenler

  2013 % 2014 %

Kadın    44 44

Erkek    60.2 66.99

TR   52.24   54.1

 • Yeni bir iş kurmaktan korkanlar

2013 % 2014 %

Kadın   35.14 41.1 (?)

Erkek   31.3 32.2

TR    33.2 36.39

 • Girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görenler

2013 % 2014 %

Kadın 65 75

Erkek 62 73

TR 64 74

 • Türkiye 2013’de Girişimciliği kariyer seçeneği olarak görüldüğü ülkeler sıralamasında 21. sıradayken, 2014’de 7. Sıraya yükselmiştir.)
 • 2014 yılında her 100 kişiden 35’i 3 yıl içinde kendi işini kurmayı düşünüyor.
 • 100 kişiden 19’u Girişimcilik faaliyetlerinde bulunuyor.
 • Türkiye, 2014 yılında, iş kurma oranında en fazla artış olan ülkeler arasında. (Çin, Guatemala, Jamaika, Meksika, Şili, Tayland, Uruguay, Türkiye)
 • Türkiye’de Girişimcilik endeksinin en yüksek olduğu iller Doğu Anadolu Bölgesi’nde.
 • GEM verilerine göre girişimcilik faaliyetleri Türkiye’de iki neden dolayı ortaya çıkıyor. Biri ihtiyaçtan, diğeri ise fırsatlardan.

Fırsat % İhtiyaç % İhtiyaç+Fırsat %

2013 60.8 31.1   8.1

2014   34.7 22.8   42.5

 • Kadın Girişimcilerin sayısının artması lazım! 2014 yılında ülkemizde girişimcilik oranındaki artış erkek girişimcilerden kaynaklanmaktadır.

2013 % 2014%

Kadın 31.51 22.24

Erkek 68.49 77.76

 • Yaş %

18-24 15-30 …… 55-65

2013     15.51 38 5.28

2014 22.62 30 7.32

 • Üniversite Öğrencilerinde girişimcilikte gerileme var!

Lise Öncesi Lise Üniversite Yüksek Lisans

2013 19.68 28.22 44.2 7

2014 33.49 32.18 33.9   0.43

 • Türkiye’de girişimcilik potansiyelinde artış görülüyor.
 • Girişimciliği kariyer hedefi olarak görenlerin sayısı artıyor.
 • Genç nüfus ve işsizlik artması gençlerin girişimciliğe yönelmek istemesindeki en büyük etken olarak ortaya çıkıyor.
 • Türkiye 2014 yılında girişimcilik alanında artış gösteren ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.
 • Kadın girişimcilerin sayısının az olması  ve kadınların girişimciliğe taleplerinin 2014 yılında düşüş göstermesi en büyük problem olarak görülüyor.