Blog

TİB’e sitelerinizi istediği zaman aç–kapa yapma yetkisi

Bildiğiniz gibi, İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Kanunun 8. maddesinin verdiği yetki ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı erişimin engellenmesi kararı verebiliyor. Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapan, 27.03.2015 tarihinde kabul edilen  6639 sayılı Kanun ile erişimin engellenmesi yetkisini veren  bu maddeye, “Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” başlıklı 8/A Maddesi eklenmiştir.

Bu Madde Neler Getiriyor?

Bakanlıkların talebi üzerine içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi:

  • Yaşam hakkı ile, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması,
  • millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması,
  • suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde

Başbakanlık veya Millî Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi veya Genel Sağlığın Korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkanlık tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.

Erişim Engellendikten Sonra Hâkim Kararı

Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine, Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar, aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar.

İçerik Engellenemiyorsa Site Kapatılabilir

Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

Bilgi Vermeyen Erişim Sağlayıcılara Ceza

Bu madde kapsamındaki suça konu, internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli mercilere verilir. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde uyarınca; verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile, ilgili içerik ve yer sağlayıcılara 50.000 Türk lirasından 500.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.