Blog

Startup yatırımcı tipleri

Giriş

İlk bakışta startup yatırımcılarının hepsi benzer gibi görünebilir. Farklı startup yatırımcılarını anlamak, startup yatırım dünyasını anlamanıza yardımcı olacaktır. Erken dönem startup finansına katılan birçok farklı kategoride yatırımcı bulunmaktadır. 

Müşteriler

Müşteriler, startupın ürün veya hizmetini hem şu an kullanan hem de ileride kullanacak olan kişileri kapsar. Bu yatırımcılar, startupın kurulum aşamasından öncesi hakkında da fazla bilgiye sahip olma özelliğini gösterirler ve iş ile olan güçlü bağları onları fan veya marka elçisi haline getirebilir.

İlk defa startupa yatırım yapanlar

Farklı endüstrilerdeki başarılı profesyoneller birçok nedenden ötürü erken dönem startuplara bir varlık sınıfı olarak yatırım yapmaya başlamayı seçebilirler. Yatırım yapmak için birçok farklı ve ilgi çekici startupın olması ilk defa bir startupa yatırım yapan kişilerin genellikle şans eseri ilgilerinin çekildiğinin kanıtıdır.

Melek yatırımcılar

Bir melek yatırımcı kendi sermayesini erken dönem şirketlere yatırır. Genelde aktif olarak birçok startupa yatırım yaparlar ve tanıştırmalar, bağlantılar ve tavsiyelerle stratejik değer katma çabasındadırlar.

Melek grupları

Bir melek grubu, tanıtım sunumlarına katılan, yatırımları tartışan veya beraber yatırım yapan melek yatırımcıların oluşturduğu gruptur.

Risk sermayesi şirketleri

Risk sermayesi, fon yatırımcıları adına startuplara yatırım yapar. Firma, fonlara yatırım yapan limitli partnerlere, fonları yöneten ve yatırım kararı veren genel partnerlere sahip olabilir.

Kurumsal risk sermayesi

Bazı büyük kuruluşlar kurumsal risk sermayesi bölümü üzerinden erken dönem startuplara yatırım yapmayı seçebilirler. Bu yatırımlar, gelişen teknoloji ve yeteneklerin şirket bünyesine katılması yoluyla veya şirketin faaliyet alanlarını farklılaştırarak şirkete stratejik avantaj sağlama amacıyla yapılıyor olabilir.

Aile ofisleri

Bir aile ofisi, varlıklı kişiler veya varlıklı kişilerden oluşan geniş aileler adına fonlara yatırım yapar. Aile ofisi, birçok aile için fonları yöneten bir ofis tarafında yönetilebileceği gibi tek bir aileye odaklanmış veya ailenin bir üyesi tarafından yönetilen tek bir aile ofisi tarafından yönetiliyor olabilir.

Kayıtlı yatırım danışmanı

Kayıtlı yatırım danışmanları yatırım fonlarını ve finansal kararları varlıklı kişiler adına yöneten finansal profesyonellerdir. Bazı danışmanlar, müşterileri erken dönem yatırıma ilgi duyduklarından dolayı startuplara yatırım yaparlar.

Kaynak