Blog

Startup Projeniz İçin Nasıl Yatırımcı Bulursunuz?

Araştırmalara göre, şu bir gerçek: son 25 senedir girişimcilerin sadece %5’i fon bulabiliyor. Bu sihirli bir numara mı? Değişemez mi?

Bu zorluğu aşmanın üç temel sebebi var ve bu konuların üzerine girildiğinde ekonomi üzerinde ciddiye alınır ölçüde etkiniz olabilir.

  • Girişimcileri değerlendirmeye çalışmak başarısız bir “girişim” olur. Yatırımcıların kaliteli ve potansiyel sahibi bir girişimci bulması için uyguladıkları metodoloji tüm sorumluluğu girişimciye yıkar. Böylelikle sunulacak bilgiye karar veren girişimci olur ve bu bilgiye ulaşanlar bunu en başından deneyimlemek zorunda kalırlar. Herkes kendi başvurusunu yapsaydı sistem nasıl işlerdi? Girişimcilerin ihtiyacı olan şey, yatırımcıların karşısına geçtiklerinde bir puantaj sisteminin olmasıdır. Bu bir yatırımcı olarak kaynak bulmanızda çok daha sağlıklı bir sistemdir. Sistem size maddi kaynak ihtiyacınız ile buna hazır oluşunuz arasındaki köprüyü kurmada yardımcı olmaz, bunu siz başarmalısınız.

  • Girişimciler belirli bir maddi kaynağa ihtiyaç olmasıyla buna hazır olunması arasındaki farkı bilemezler. Başvuruyu girişimcinin yaptığı bir dünyada, girişimcinin hazır olduğu nokta ile ilgisini çekmek istediği yatırımcının hazır olduğu nokta birbirine uymayacaktır. Girişimciler ihtiyaçla ilgilenirler, uygunlukla değil. Yani yatırımcının bu uygunluğa odaklanması en önemli kilit noktalardan biridir.
  • Girişimcilerin hayatı maddi konularda biraz da kaotiktir. Kendi paralarını harcamak, başka birinden destek almak, o desteği beklemek ve zamanında alamamak gibi karar kısmı önemli konularda sıkıntılar yaşayabilirler. Bu dünya girişimcilerin hassasiyetlerinden faydalanacak şarlatanlarla doludur, bu da gerçek. Bu noktada, yatırımcının açısından baktığımızda, girişimcinin durumu iyi değerlendirilmeli, maddi kaynak konusunda projesini yönetemeyen bir girişimciye yatırım yapmamalı… Girişimcinin açısından baktığınızda ise bir girişimci yatırımcının referanslarına bakmadan hareket etmemeli. Gerekiyorsa önceki müşterilerle konuşmalı. Garantici olmalı.
  • İşinizi yürütmek, ev düzeninin yönetmek gibi olmalıdır aslında. Para harcamak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz ve esasen kaynaklarınız sonsuz. Bu yüzden elbette ki yatırımcılarınızı iyi seçin ama kendi cebinizden para çıkacağı gerçeğini de kabul edin. Belirli bir planınız her zaman olsun ve plan çalıştığı müddetçe sonuna kadar gidin. Esnek olun, yeni fikirlere açık olun. Planlar her zaman düşünüldüğü gibi gitmeyebilir, buna açık olmanız sizin yararınıza…