Blog

Startup İstanbul’dan Notlar: Ali Arslan

Startup İstanbul Programı, Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Ali Arslan konuşmasına hazine müsteşarlığı olarak Melek Yatırımcılık konusunda yapılanları özetleyerek başladı.

Girişimcilerin yeni şeyler söyleyen ve söylediklerini başaran insanlar olduğunu söyleyen Arslan, Melek Yatırımcılıkla ilgili Kanun yürürlüğe girdi. Kurumsallaşmayı temsil ederek güven unsurunun aşılanması gerektiğini kaydeden Arslan, kamu olarak buna katkı sağlamak istediklerini söyledi. Melek yatırımcı olmak için vergi desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar başvuruda bulunabilirler. Bir standart yakalamak ve bunu yükseltmek istediklerini söyleyen Arslan, böylece bireysel katılım sermayesi güvenilir bir sermaye olacağını belirtti. Yatırımların 1 Milyon TL’yi geçmemesi gerektiğini belirten Arslan Melek, yatırımcılar ortak yatırım yaparlarsa bu miktar 2 Milyon TL’yi bulabilir dedi. Ali Arslan başlangıç ve büyüme aşamasındaki işletmecilerin sermaye yapılarını güçlendirmek için Melek Yatırımcılık’ın girişimcilere tecrübe ve birikim desteği sağlayacağını kaydetti. Bütün bunları yaparken somut adımlar atmanın gerekliliğine değinen Arslan, lisanslamanın, eğitim imkanlarının ve standartların oluşturulmasını hep beraber yapmak istediklerini belirtti.

3 Nisan’da kabul edilen kanunla Melek Yatırımcılar’ına ortak yatırım fonu ile katkıda bulunmayı ve beraber çalışmayı istediklerini belirten Arslan, girişimcilere yeni finansman sağlamanın önemini değindi. Ali Arslan, 31 başvuruya lisans verdiklerini 25 başvurunun ise değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Yaklaşık olarak 50 bin kişilik istihdam sağlanmasının Melek Yatırımcılık ile mümkün olacağını belirterek sözlerini tamamladı.