Blog

SOMA’NIN EVLATLARI ARTIK HEPİMİZİN EVLATLARI

Türk Eğitim Derneği, sivil toplum kuruluşu kimliği ve milli sorumluluğundan hareketle Soma’da hayatını kaybeden emekçilerin çocuklarına eğitim bursu sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak üzere bir kampanya başlatmıştır.

Türk Eğitim Derneği, başlattığı bu eğitim seferberliğiyle tüm Türkiye’yi bağış yapmaya davet etmektedir.*

Türk Eğitim Derneği, kendi öz kaynaklarından da aktarım yapacağı bu nakdi yardımın yanı sıra TED Eğitim Gönüllülerine de görev çağrısında bulunmuştur. Bu çerçevede, acılı ailelerimize psikolojik ve eğitimsel (kitap, kırtasiye yardımları, gönüllü öğretmenlerce ders verilmesi) desteklerde bulunulacaktır.

Sadece evlatlarımızın eğitiminde kullanılmak üzere toplanılacak tüm bağışlar, öğrencinin velisine TED Burs Sistemi dahilinde bir ödeme planıyla teslim edilecektir.

*Türk Eğitim Derneği, kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyet göstermekte olup, yapılan tüm bağışlar için bağış makbuzu kesmekle yükümlüdür. Bu makbuzlar, firmalar için vergi muafiyeti sağlamaktadır. Bu kapsamda kampanyaya ilişkin yasal mevzuat uygulanmaktadır. Yapılacak Bağışlar için herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için: www.ted.org.tr