Blog

Silikon Vadisinin Yükselen Trendi – Büyük Veri Çözümleri

Büyük veri; Silikon Vadisinde yatırım yapılan konuların başında geliyor. Bu konu ile ilgili Meetup’ta haftalık düzenli toplantılar düzenliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde büyük verinin teknoloji dünyasını dolayısı ile hayatımızı nasıl etkileyeceği konuşuluyor.

İnternetle birlikte bilgisayarlar gündelik yaşamımızın vazgeçilmez parçası haline geldi. Teknoloji geliştikçe hayatımız kolaylaştı ve her bilgiyi dijitalleştirir olduk. Bankalar, hastaneler, kamu kurumları bir yana dursun Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarla hayatımız dijitalleşmeye devam ediyor. Dünyada yaklaşık 7 milyar insan yaşadığını düşünürsek, 2012 de yapılan bir hesaplamada günlük artan dijital verinin 2.5 exabyte (2.5 x 1018) çıkması bizi şaşırtmamalı. Büyük bir hızla artan bu verinin nasıl yönetileceği konusu da bizleri “Büyük Veri” kavramı ile karşı karşıya getiriyor.

Gartner’ın geçtiğimiz ay büyük veri konusunda yayımladığı rapor oldukça ilgi çekici. Amerika’daki şirketlerin yüzde 64’ü büyük veri konusundaki çözümlere yatırım yapmayı planlamaktadır. %64lük dilimde yer alan şirketlerin %30’u büyük veri teknolojisine yatırım yapmıştır. %19’u 2014 yılı içerisinde, %15’i iki yıl içerisinde yatırımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Büyük veri çözümlerine harcanan paranın 2013 yılı sonunda 34 milyar doları bulması beklenmektedir.

Tabi haliyle konu, büyük yatırım yapılan konuların başında gelince, bu alanda girişimlerin yapılması da kaçınılmaz. Bilgi analitiği, bilgi yönetimi ve bilgi stratejisi başlıkları altında birçok şirket büyük veri çözümleri üretmeye başladı. Silikon vadisinde kurulmuş birkaç büyük veri girişimine Talend, RetailNext, Xactly, Skytree ve Connected Data’yı örnek gösterebiliriz. Bu girişimlerden RetailNext veriyi toplama, analiz etme ve görselleştirme üzerine kurulmuş bir şirket. Bu güne kadar 15 milyon dolarlık yatırım almış. Veri kalitesi ve veri entegrasyonu konularında çalışan Talend ise 2005’te kurulmuş ve bugüne kadar 61 milyon dolar yatırım almış. Xactly Corp ise şirketlerin satış dataları üzerine çözümler geliştirerek, bir şirketin karlılığını arttırmak üzerine çalışıyor.

Yukarıda adı geçen bu şirketler büyük veri alanında çalışan yüzlerce girişimden yalnızca bir kaçı… Bu alana yatırım yapılmaya devam edildikçe- ki edilecek gibi görünüyor – karşımıza farklı sektörlerde farklı çözümlere yönelen pek çok girişim şirketi çıkacaktır.

Kaynaklar:

http://techcrunch.com

http://www.bigdata-startups.com

http://www.crunchbase.com/