Blog

Rusya Kişisel Verilerin Ülke İçerisinde Depolanmasını İstiyor

Rusya’da tüm web sitelerinin kişisel verileri ülke içerisindeki bilgisayarlarda tutması yönünde bir yasa tasarısı hazırlandı. Eğer bu tasarı yasalaşırsa uluslararası siteler de dahil olmak üzere kimse kişisel verileri ülke dışına çıkaramayacak.

Rusya, birkaç ay önce de ülke içerisindeki blogger’larla ilgili düzenlemeler yapmış ve bu kişilerin adres bilgilerini beyan etmeleri zorunlu kılınmıştı. Bu hamle, özellikle devlete karşıt yorumların engellenmesi şeklinde algılanmıştı.

Şimdi de Ruslar, kişisel verilerinin dış ülkelerle paylaşılmasının önüne geçmek istiyor. Hazırlanan bir yasa tasarısına göre Rusya’da faaliyet gösteren web siteleri, topladıkları kişisel verileri sadece Rusya içerisindeki bilgisayarlarda depolayabilecek. Buna Facebook ve Twitter gibi global siteler de dahil. Bu kurala uymayan sitelerin ise Rusya’daki faaliyetlerine izin verilmeyecek. Ayrıca ülke sınırları içerisindeki bilgisayarlardan yurt dışına bir veri gönderilmesi gerektiğinde bu konuda Rusya’dan resmi bir izin alınması gerekecek. Yasa tasarısı henüz yasalaşmış değil. Bunun için daha birçok aşamadan geçmesi gerekecek. Bununla birlikte yasa kabul edilse dahi uygulanması için 2016’ya kadar zaman tanınacak.

Nitekim Ruslar, sosyal medya konusunda bizim kadar ”bağımlı” da değiller. Ülke içerisinde böyle bir düzenlemeye gidilmesi belki bazı global sitelerinden Rusya’dan uzaklaşmasına sebep olabilir. Fakat bu durum Ruslar için çok da problem yaratacak gibi görünmüyor.

Özellikle NSA olayları sonrasında hükümetlerin kendi verilerini korumak istemesi de anlaşılır bir durum. Türkiye’de de devlet kurumlarının ve devletle iş yapan şirketlerin veri merkezlerini Türkiye’de bulundurma zorunluluğu var. Ancak tüm siteler için böyle bir çözümün uygulaması ne kadar gerçekçi bir yaklaşım emin değiliz.