Blog

Y kuşağını neden işe almalısınız?

Girişimciler işlerini inovasyon odağında geliştiriyor ve şirket kültürü, yönetim biçimleri gibi konularda geleneksel yöntemlerden ayrışmayı tercih ediyor. Büyük resime baktığımızda, iş yapma şekillerinden çalışma saatlerine, girişimcilik kültürünün geleneksel yöntemleri reddettiğini ve özgün yaklaşımları benimsediğini görüyoruz.

Bu farklılıklar işe alma süreçlerinde de iyiden iyiye kendini gösteriyor. Öte yandan, girişimin ana fikri ile bu fikri sürdürebilir kılacak olan çalışanlar arasında mutlak bir tutarlılık gerekliliği öne çıkıyor. Büyük şirketlerde çalışanların büyük resime etkisi çoğunlukla mikro düzeyde olurken, girişimlerde ekibe katılan her yeni üye, eline ‘büyük fırça’ alarak işe başlıyor.

Girişimler inovasyon misyonuyla kurulurlar ve inovasyon müşteri topluluğu için gerçekten yeni, heyecan verici ve işlevsel bir şey yaratmaktan geçer. Tüm bu su götürmez gerçeklere rağmen, kimi girişimciler tecrübeli olmadıkları için Y kuşağı ile çalışma fikrine sıcak bakmıyor. Oysa ki bu kuşağın günümüz girişimleri için en az tecrübe kadar ve hatta kimileri için tecrübeden bile daha değerli bir yeteneği var: Yaratıcılık.

Y kuşağı, teknoloji devrimi esnasında doğan ve büyüyen değerli bir nesil. Onlar için ülkeler arasında sınırlar yok. Değişimlere adapte olma konusunda sorun yaşamıyor ve yaratıcı fikirler karşısında motive oluyorlar. Bu neslin yetenekleri ve anlayışı, bir öncekinden bir hayli farklı. Öyle ki, inandıkları fikirler için kuralları çiğneme konusunda ikileme dahi düşmüyorlar. Bu kuşağı küçümsemeden önce, dünya değişirken bunu izlemediklerini, bizzat değişimin merkezinde yetiştiklerini unutmayın.

İş dünyasının Y kuşağına şüpheyle yaklaşmasının bir diğer sebebi sık sık iş değiştirmeleri. Bunu yapmalarının sebebi ise gerçekten inanmadıkları bir şey için zaman harcamak istemiyor olmaları. Özgür düşünceyi ve bireyselliği odağına alan bir eğitim sistemi tarafından yetiştirilen bu nesil, inandıkları fikirler için sorumluluk alıp, yaratıcılıklarını ortaya koyarlar.

Y kuşağının sıra dışı yeteneklerine en çok ihtiyaç duyanlar girişimler ve bu neslin ilgisini çekmeyi başaran girişimcilerin kendilerini şanslı atfetmeleri gerekiyor.