Blog

Melek Yatırımcılık

2012 Mayıs ayında Bireysel Katılım Yatırımcılığı teşviki konusunda yasa çıkmıştı. Kamuoyunda daha çok ‘Melek Yatırımcılık’ kanunu olarak bilinen bu düzenlemeyle vergi muafiyeti getiriliyor.

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan bu yasanın yönetmeliği Şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Startup Turkey kampında Hazine Müsteşarlığından katılımla özel bir seansta Melek Yatırımcılık konusu işlenecek.

  • Ali Arslan – Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü
  • Hayrettin Demircan – Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı
  • Hakan Ertürk – Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı

Startup Turkey kampımızın ilk açılış konusu ‘Melek Yatırımcılık’ olacak ve 2013 yılında bu alandaki tüm gelişmeleri Hazine Müsteşarlığı üst düzey büroktatlarından öğreneceğiz. Bu konuda Webrazzi’de çıkmış makaleyi okuyabilirsiniz.