Blog

Lütfi Gündüz’den Girişimciliğe dair üç kısa parantez…

 

Girişimci mi girişimden çıkar, yoksa girişim mi girişimciden !

Girişimcilikle ilgili yazılı ve görsel içeriklerin oldukça ilgi gördüğü dönemlerden geçiyoruz. Çoğumuzun normalde cümle içerisinde kullandığı sıradan bir kelime olan girişimcilik, iyi bir iş fikrimizin olduğuna inandığımız andan itibaren sihirli bir hal alır. Girişimci olmak kendi işinin patronu olmak gibi düşünüldüğü için insanı hemen cezbeder. Ancak girişimcilik sadece kendi işinin patronu olmak için yola çıkanların genellikle başarılı olamadığı bir süreçtir. Çünkü içinde aşk eksik olur o zaman. Girişimcide işin patronu olmadan mevcut olması gereken çok sayıda özellik vardır. Aklıma gelen başlıca girişimci özelliklerini sıralayacak olursam;

Vizyoner olmalı, yaratıcı olmalı, yenilikçi olmalı, problem çözücü olmalı, ikna edici olmalı,  ilham verici olmalı, kendine güvenir olmalı, kararlı olmalı, motive olmalı, motive edici olmalı, bencil olmalı, rekabetçi olmalı, hırslı olmalı, risk almalı, dürüst olmalı, disiplinli olmalı, çalışkan olmalı, organize olmalı, planlayıcı olmalı, karar verici olmalı, anlayışlı olmalı, lider olmalı, iletişime açık olmalı, fırsatçı olmalı, araştırmacı olmalı, dengeli olmalı.

Bütün bu özellikler bir kişide toplanabileceği gibi birden fazla kişinin ortaklık adı ile biraraya gelmesiyle de sağlanabilir.

Hepsi bir kişide toplandığında girişim girişimciden çıkar, birden fazla kişi biraraya gelerek sağlıyorsa girişimci girişimden çıkar diyebiliriz.

Bana girişimini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim !

Girişimimde başarılı olacak mıyım acaba diye merak ediyor musun?

Heyecanlandırıyor mu? Heyecan olmazsa olmaz. Ancak burada hevesli olmakla heyecanlı olmak arasında fark olduğunu bilmek gerekiyor. Ayrıca bazen girişimciler fikirlerine o kadar tutkuyla bağlı oluyor ki aşkın gözü kördür misali bu durum onları, fikirlerini detaylı araştırmaktan alıkoyuyor. Girişim öncesi süreçte, içindeki aşka rağmen detaylı araştırma ve planlama konularını ihmal etmiyorsan girişimin başarıya daha yakın olur.

İş modeli net mi? Girişiminin çıktı olarak sunacağı ürünü en ince detaylarına kadar bir çırpıda anlatabildiğin kadar işin ileride hangi noktaya geleceği, faaliyet gösterilecek sektörün pazar yapısı, maliyet ve gelir kalemleri gibi konuları da anlatabiliyorsan girişimin başarılı olabilir.

Ölçeklenebilir mi? İşin ileride gelmesini istediğin noktayı işe başlamadan düşünüp, bu noktanın işin gerçekte gelebileceği nokta ile paralellik gösterip göstermediğini iyi analiz ettiysen başarılı olabilirsin.

Türkiye’nin girişimcilikle imtihanı !

Türkiye insanının genlerinde dünya ortalamasının üzerinde bir girişimcilik ruhu olduğuna inanıyorum ve eğitimle desteklenebilmesi durumunda bu meziyetlerin geliştirilebileceğini, kazanım haline getirilebileceğini düşünüyorum. Eğitimle destekleyerek değiştirebileceklerimizi sıralayacak olursam;

– Kağıt üzerinde çok iyi görünen bir projenin pratikte de tıkanmadan çok iyi gideceği algısını değiştirebiliriz.

– Girişimciliğin deneyim ya da gençlik gerektirdiği, girişimcilerin sadece başarılı insanlar arasından çıkabileceği algısını değiştirebiliriz

– Girişimler için yatırım almak çok güzel bir şeydir. Ya da yatırım almadan büyümek mümkün değildir algısını değiştirebiliriz.

– Bir girişim için iyi bir fikir sahibi olmak yeterlidir algısını değiştirebiliriz.

– Girişimci olmak kendi işinin patronu olmaktır ve maddi manevi rahata erişmektir algısını değiştirebiliriz.

– Bir gişirime başlamak için tüm şartlar olgunlaşmış olmalı, her şey mükemmel olmalı algısını değiştirebiliriz.

– Bir girişimin finansal, operasyonel ve rasyonel boyutlarını planlamadan da yola çıkılabileceği algısını değiştirebiliriz.

– Benim yapabileceklerim ve yapamayacaklarım şunlardır diye düşünmeden ben her şeyi yaparım algısında olmayı değiştirebiliriz.

– Bir girişime başlamak için kimsenin yapmadığı çok özel bir iş yapmak mutlaka gereklidir algısını değiştirebiliriz.