Blog

Kuluçka merkezleri kadın girişimcileri aktif olarak desteklemeli midir?

Kuluçka merkezleri kadın girişimcileri desteklemeli midir?

Kauffman Foundation’ın raporuna göre Silikon Vadisi’nde yer alan teknoloji girişimlerinin yalnızca %3’ü bayan girişimciler tarafından kurulmuştur. NSF’in açıklamasına göre de Amerika’da 2000 yılında bilgisayar bilimlerinden mezun olan kadınların oranı % 28’lerdeyken bu rakam 2010 yılında  %17’lere gerilemiştir.  Silikon Vadisinde son birkaç yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışan kadın sayısının arttırılmasını birçok kuruluş sosyal sorumluluk misyonu olarak edinmiştir.

Fakat geçtiğimiz Cuma günü Paul Graham’ın ‘Kadınların bir hackerin gözlerinden dünyaya bakarak Facebook gibi bir şirket kurmasını bekleyemeyiz. Çünkü onlar son 10 yılını bu alana harcamadılar ’şeklindeki söylemi oldukça büyük bir yankı oluşturdu. Graham sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etse de eleştirilerini geri almadı. Bu durum akıllara şu soruyu getirmektedir “Kuluçka merkezlerinin aktif olarak kadın girişimcileri desteklemesi bir zorunluluk mudur?”

Bu konuda girişimcilerin ve yatırımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir:

Hayır. Kuluçka merkezleri girişimlerin başarılı olmasına odaklanmalıdır
John De Goes, Precog’un Eski CEO’su, De Goes Consulting’ in Ana Danışmanı

Kuluçka merkezlerinin görevi, yatırım yaptıkları girişimin gelişimi ve başarısı ile ilgilenmektir. Bu tarz senaryoların çoğunda her ne kadar daha onurlu bir davranış olarak görünse de kendi sosyal ajandası olan bir kuluçka merkezine kimse yatırım yapmak istemez. Daha çok kadının teknoloji dünyasında yer alması taraflı bir yargıdır. Bazı insanlar buna inanmakta, bazıları tam tersini düşünmektedir.

Eğer bir kuluçka merkezi taraflı bir yargıyı benimsiyor ve bir girişimin başarısını ne kadar çok kadın hackeri işe aldığı ile ölçüyorsa, o kuluçka merkezi başarı şansını azaltıyor demektir.

Kuluçka merkezleri eğer özellikle bu alana yatırım yapmıyorsa, böyle bir sosyal ajandayı benimsememelidir. Nitekim çoğu kuluçka merkezi böyle bir amaca yatırım yapmamaktadır.

Bunun yerine kuluçka merkezleri enerjisinin tamamını yatırım yaptığı girişimin başarısına odaklamalıdır. Bu da eldeki verileri inceleyerek karar vermek demektir. Eğer eldeki veriler teknoloji alanındaki kadınların daha çok işe alınması gerektiğini söylüyorsa bu alana yatırım yapmak bir önceliktir. Aksi takdirde sırf Silikon Vadisinin gündeminde olduğu için ya da bir sosyal ajanda benimsendiği için kuluçka merkezlerinin kadınlara yatırım yapmasının zorunluluk olması doğru değildir.

Belki. Bir kültürü değiştirmeyi başarmak oldukça zorlu bir iştir.
Kai Stinchcombe, True Link Financial Kurucusu ve CEO’su, Y Combinator Mezunu

Y Combinator tarzı bir yazılım tabanlı girişimi başarmak için çalışan bir yazılımın parçalarının kısıtlı zaman ve kaynaklarla nasıl geliştirileceği hakkında mimari kararlar verebilen bir ekibe ihtiyacınız vardır. Yazılım tabanlı bir girişim için temel olarak programcılığı hobi edinmiş deneyimli kişilerin takımınızda olmasına ihtiyacınız vardır. Ve maalesef istatistiklere bakıldığında 13 yaşında programcılığı hobi edinen kızların oranının yüksek olmadığı bir gerçektir. Kadınların teknoloji alanındaki işlere girebilmesi için oluşturulmuş organizasyonlar bu gerçeği değiştirmeyecektir.  Bu alanda gerçek bir değişim bekleniyorsa çok daha önceki dönemlerde bu değişikliğin yapılması gerekmektedir.

Daha da açık olan bir gerçek var ki yalnızca teknoloji girişimleri alanında kadınların eksikliği söz konusu değildir, tüm ekosistem erkekler tarafından domine edilmiştir. Yaşamın her alanında olduğu gibi bu alanda da nitelikli kadınların başarılı olması için iki kat fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bu yüzden konuyu dar bir kapsamda değil etraflıca düşünmek gerekir.

Özetle kadınların teknoloji alanında daha çok işe alınmasına odaklanan programların olması güzel fakat bu programlar kadınların yazılım tabanlı girişimler kurabilmesi için yeterli değildir. Bir kültürü değiştirmeyi başarmak oldukça zorlu bir iştir.

 Evet. sınırlı bir kontenjandan yana değilim.
Rose Broome, HandUp’ın CEO’su, 2010’daki YC demo gününde sahne alan tek kadın

Paul Graham gibi insanlar güçlü pozisyondadırlar. Bu insanların gerçekten bir şeylerin değişmesinde etkisi bulunmaktadır. Kadınların teknoloji alanında daha çok yer alması gerektiğine inanıyorum fakat bana göre çözüm bu alanda kadınlar için sınırlı bir kontenjan bulundurulmasının zorunluluk olması değildir. Bence kapıdan giren her kadın girişimcinin kabul edilmesi gerekmektedir. Graham ve diğer yatırımcıların girişimleri seçerken izledikleri süreci cinsiyet ayrımcılığını ortaya koyacak şekilde iyi belgelenmiş olarak açıklama getirmesi bir zorunluluktur.

Teknoloji dünyasında kadınların eksikliği önemli bir konudur. Merak ediyorum bu güçlü pozisyonlardaki insanlar bu kasıtsız yanlılığı için ne  yapmaktadır? Teknoloji alanında pek çok kadın çalışmaktadır. Graham’ın cümleleri hali hazırda teknoloji alanında çalışan güçlü kadın jenerasyonu için herhangi bir açıklama getirmemektedir. Eğer Paul Graham problemin gerçekten 13 yaşında başladığına inanıyorsa bu durumda Y Combinator genç bayan programcıları desteklemekte aktif bir rol oynamalıdır. Nitekim Paul’un sonraki açıklaması bu misyonu herhangi bir kar amacı gütmeden misyon edinecekleri yönündedir ki bu güzel bir haberdir.

Graham ‘Elim kolum bağlı’ dememelidir. Güçlü pozisyonlarda bulunan insanların bu tarz konuları düşünmek için bir sorumluluğu bulunmaktadır ve bu insanlar bu tarz problemleri değiştirme konusunda etkilidir.

Hayır. Fırsat yaratmak ‘bir zorunluluk’ olmamalıdır.
Ellen Leanse, Google’ın eski global kurumsal pazarlama iletişimleri yöneticisi, Eastwick’in strateji direktörü

Kadınları hacker, programcı ya da kuluçka merkezi koşulları gibi dışarda tutan bariyerlerin tamamı yapaydır, dıştan zorlanandan ziyade içsel ya da doğuştan gelen durumlardır. Evet bu durum kültürümüze yerleşmiştir ve bulaşıcıdır. Değişim zaman gerektirir. Fakat işin doğrusu bu değişim zaten gerçekleşmiştir. Yapay olarak yaratılmış bir problemi çözmeye çalışmak bir katmandan diğerine sıçramaz mı? Einstein’ın dediği gibi ‘Hiçbir problem oluşturulduğu seviyedeki bilinçle çözülemez ’. Duvarların birini yıkmak bir diğerini zorlayacak ve günün sonunda tamamen farklı bir azınlık mahallesine çıkacaktır.

Neye ihtiyacımız var? Yatırımcıların durumun ne olduğuna bakıp teknoloji için şu soruyu sorması gerekir ‘Ne mümkündür?’ Dengeli, farklı bakış açılarını paylaşan, pazarı yansıtan sesler sorunları çözmek için bir araya geldiklerinde ne olacaktır? Kuluçka merkezleri farklı düşünenlere, farklı görenlere kendilerini açtıklarında oyunun kurallarında küçük bir değişim olsa bile kendilerine stratejik avantaj yaratacak ve yeniden konumlanacaklardır.

Zorunluluk? Hayır, teşekkürler. Eğer bizi böyle görüyorsanız asla kullanamazsınız ve  bu yüzden biz asla sizin belirlediğiniz bu kalıba sığmayacağız. Fırsat? Kazanmak için aç kalmak? Yeni avantajlar yaratmak için vizyon, yeni değer? Kapıları açın. Biz hemen geliyoruz.

Evet. Kuluçka merkezleri üniversitelere benzer şekilde davranmalıdır. 
Jon Soberg, Blumberg Capital teknoloji yatırımcısı

Paul Graham’ın söylediklerinden açıkçası beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu konu bu kadar dar bir bakış açısı ile ele alınmamalıdır.

Yalnızca kadın programcılara odaklanılmamalı kadın girişimciler de bu alana dâhil edilmelidir. Yazılım geliştirme alanından bakarsak Graham’ın adaletsiz bir eleştiride bulunduğunu düşünüyorum. Hepimiz YC ekibinin oldukça güçlü bir teknik altyapıdan geldiğini biliyoruz. Eğer  olayı ‘hacker değilsen, buraya ait değilsin’ şeklinde ele alırsak, neden kadınların bu kategoride daha az temsil edildiğini anlayabiliriz.

Bana göre Graham YC’de harika kadın girişimcilerin yer aldığını söyleyecekti. Herhangi bir kuluçka merkezinin ya da yatırımcının kontenjan sınırlamaları konusunda kafa yorduğunu düşünmüyorum fakat tıpkı kolejlerde ve işletme okullarında çeşitli sınıflar olduğu gibi kuluçka merkezlerinin de aynı mantaliteyi benimsemek gerektiğine inanıyorum. Ben Harvey Mudd College isimli küçük ve elit bir mühendislik okuluna gittim. Benim zamanımda öğrencilerin %15i bayandı. Geçtiğimiz yıl bu oran %50lere yükseldi ve bu istatistikle gurur duyuyorum. Dereceler ve standartlar aynıydı fakat bu okul daha çok yetenekli kadının dikkatini çekmeyi başardı.

İnsanlar artık çeşitliliği desteklemek için bir takım hayır işlerinin reklamını yapmaktan vazgeçmelidir. Bu uzun vadede dönüşleri olacak bir yatırımdır. Pek çok araştırma, yönetiminde kadınların yer aldığı kurulların yalnızca erkeklerden oluşan yönetim kurullarına göre çok daha iyi iş çıkardığını göstermektedir.

Geçtiğimiz 3 yıl boyunca şirketimin yaptığı yatırımların %15’i kadın girişimcilerden oluşmaktaydı. Karşılaştığım kadın girişimciler diğer erkek girişimciler gibi güçlü, sonuç odaklı ve sıra dışıydı. Bu rakamı arttırmak için herhangi özel bir planlama yapmıyoruz fakat en azından kadınlarla erkeklere eşit fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Bize göre kadın girişimciler herkesle yarışabilecek düzeydedir.

Hepimizin bildiği gibi teknoloji alanında güçlü pozisyonlarda oldukça az kadın bulunmaktadır. Bizler bu durumun doğru yöne ilerlemesine yardımcı olmalıyız. Yatırımcılar olarak, kadınların  şirket kurabileceğini ve en az herkes kadar başarılı olabileceğinin bilincinde olmalıyız. Aynı zamanda bu alanda rol-model olacak kişilere ihtiyacımız var. Bu bayrağı taşıyan güçlü ve başarılı kadınlara müteşekkirim.

Kaynaklar:

What I Didn’t Say

Do incubators have an obligation to actively seek out female hackers? (debate)

Paul Graham Responds To Critics, Says Y Combinator Is Planning An Event For Female Founders