Blog

Küçük Şirketler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmaktadırlar?

Küçük şirketler ekonomiyi tetiklemektedir

 • 10 yeni iş ilanından 6’sı küçük şirketler tarafından oluşturulmaktadır.
 • Kuzey Amerika’da küçük işletmelerin geçen yıl elde ettikleri gelir 3 trilyon dolardır.

 
Sosyalleştikçe başarıları artmaktadır

 • 10 şirketten 9’u sosyal medyayı kullanmaktadır.
 • Küçük şirketlerin yarısından fazlası sosyal medya harcamalarını bir önceki yıla göre arttırmıştır. Bu rakam içerik pazarlama ve pazarlama organizasyonları gibi diğer pazarlama kanalları ile karşılaştırıldığında çok daha yüksektir.
 • Küçük şirketlerin 3’te 2’sinin karşılaştığı en büyük zorluk yeni müşterilerin dikkatini çekmektir.
 • Küçük şirketlerin %94’ü pazarlama faaliyetleri için sosyal medyayı kullanmaktadır.
  Bu şirketlerin %64’ü sosyal medyanın yeni müşterileri kazanma problemini çözdüğünü belirtmiştir.

 
Sosyal medya sadece pazarlama için değil öğrenme için de kullanılmaktadır

 • Şirketlerin %49’u sosyal medyayı öğrenme maksatlı kullanmaktadır. Bunun temel nedenleri aşağıdaki gibidir:
  • Sosyal medyayı benzer pozisyonlardaki kişilere ulaşarak sorular sormak ya da önerilerini almak için
  • Sektördeki uzmanlardan öğrenmek için.
  • Kavramları ve en iyi uygulamaları öğrenmek için
  • Sorularını yanıtlayan bilgileri ve fikirleri bulmak için

 
Konu hızla büyüyen şirketlere geldiğinde sosyal medya

 • Hızlı büyüyen şirketlerin %73’ü sosyal medya ve sosyal reklamlara yapılan yatırımlarını arttırmıştır. Bu rakam e-posta pazarlama için %72, organizasyonlar için %59, online reklamlar için %57, offline reklamlar için ise %47’dir.
 • Bu şirketler pazarlama hedeflerini başarmak için sosyal medyanın çok etkili olduğunu belirtmişlerdir. Sosyal medyanın markalaşmada %90, ağızdan ağıza yayılmada %88, içerik pazarlamada %89 etkili olduğunu ifade etmişlerdir.

 
 
Kaynak:

The year of the social small business