Blog

Karar Mekanizmamız Girişimciliğimizi Nasıl Etkiler?

Bu makale Evrim Karahan tarafından kaleme alınmıştır.

Girişimciler, çoğu zaman hızlı karar almak durumundadır. Her daim ileriye gitmek için doğru ve yanlış kararlara kısaca göz atmak, hatalardan ders almak gerekir. İyi bir girişimci verdiği kararların her zaman doğru olamayacağını bilir, her bir hatadan doğruyu öğrenir. Eğer hata yapmıyorsanız ya sınırlarınızı yeterince zorlamıyorsunuz ya da hatalı olduğunuzu hiçbir zaman kabul etmiyorsunuz demektir.

İyi bir lider karar verirken kararını etkileyen pek çok parametre olduğunu bilir. Verilen kararlar yalnızca kendisini değil; şirketin işleyişini, takımın motivasyonunu, işin geleceğini etkilemektedir. Herhangi bir şirkette karar verici bir pozisyonda çalışmıyorsanız çoğu zaman hatalarınızı üstlenecek bir yönetici, bir takım lideri bulabilirsiniz. Hatalı kararlarınız şirkete zarar verse de çoğu zaman size faturalandırılmaz. Eğer kendi işinizi yapmayı hedeflemişseniz, bu durumda karar vermekten ya da verdiğiniz kararların sonuçlarından kaçınamazsınız, bu tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Girişimcilik, gerektiğinde karar verebilmeyi, bu kararın iyi ya da kötü sonuçlarının sorumluluğunu almayı ve tüm süreci en iyi şekilde yönetebilmeyi gerektirir.

Nasıl daha iyi kararlar verebilirsiniz?

Amacınızı belirleyin

Daha iyi karar verebilmek için önünüzdeki problemi daha net bir şekilde tanımlayabilmelisiniz.  Başarılı kararlar vermek, seçenekleri doğru bir şekilde değerlendirmeyi gerektirir. Tercih ettiğiniz seçeneğin amacınıza en iyi şekilde hizmet etmesini hedeflersiniz. Bu değerlendirmeyi yapmadan önce karar vermekteki amacınızın ne olduğunu gözden geçirmelisiniz.  Bu amaç, karar mekanizmanızdaki her bir adımı etkileyecektir.

Amacınız başlangıç noktanız olacaktır. Neden bir karar vermeniz gerekiyor? Karar vermenizdeki gerçek amacınız nedir? Ürününüzü yeni bir pazara açmayı mı hedefliyorsunuz? Bu pazara girmenizdeki amaç nedir? Bunu sadece kendinize değil, takımınıza da açıklayın. Eleştirilere açık olun. Eleştiriler olumlu ya da olumsuz, karar mekanizmasını çalıştırmanız için gerekli veriyi size sağlayacaktır.

Mükemmeli aramaktan vazgeçin

Başarılı liderlerin çoğu, bir projenin ya da raporun %80’inin birkaç saat önce teslim edilmesini, %100’ünün 5 dakika geç teslim edilmesine tercih eder. Her şeyin mükemmel olmasını beklemeyin. Karar vermek için bir sorunun tüm yanıtlarını almak için beklerseniz, fırsatı yakalamak için geç kalırsınız. Bir fırsat yakaladığınızda aklınızdaki soruların %80ine net yanıtlar bulabiliyorsanız, karar vermek için doğru zamanı yakalamışsınız demektir.

Ön yargılarınızı gözden geçirin

Bir problemle karşı karşıya kalındığında, hemen herkes problemi sadece kendi bakış açısından değerlendirir. Burada sizin perspektifinizin yanı sıra müşterilerinizin, çalışma arkadaşlarınızın, iş ortaklarınızın değerlendirmesini almak, problemin dışarıdan nasıl göründüğünü anlamayı kolaylaştırır.

Bir problemi sadece kendi açınızdan değerlendirmek, gereksiz zaman ve iş gücüne mal olur. Problemi ortaya koyun ve farklı bakış açılarını dinleyin. Bu yöntem ön yargılı olduğunuz konuları görmenizi ve daha açık fikirli olmanızı sağlayacaktır. Probleme önyargısız bir biçimde farklı açılardan bakmak, en doğru kararı daha net görmenizi sağlar.

Kendinize şu soruları sorun: Bu konu hakkında neye inanıyorum? Benim için önemli olan ne? Bu soruların cevaplarını, çevrenizdekilerin yorumları ile karşılaştırın. Mantıksız seçimler çoğunlukla bilinçli bir şekilde değer süzgecimizden geçirmediğimiz, bilinç dışı aktivitelerdir. Eğer düşüncelerimizi, inanışlarımızı açık bir şekilde ortaya koyabilirsek, bizi nelerin etkilediğini, ön yargılarımızın neler olduğunu daha net görme şansını elde ederiz.

Karar vermek problem çözmek değildir

Bir karar problem çözebilir, fakat her problem bir karar ile çözülmez. Karar vermek çoğu zaman analizden çok sezgiye dayanır. Şirketiniz için bir çözüm ortağı seçerken, potansiyel tüm çözüm şirketlerinin geçmiş verilerini, referanslarını ve çözüm için önerdikleri fiyatları incelemeniz gerekir. Fakat işin dönüm noktası, sizin içgüdünüze dayanır. Hangi çözüm ortağının şirketiniz için daha çok fayda sağlayacağını hissediyorsunuz?

Çıkarımlarınızı değerlendirin

Her seçeneğin kendine ait sonuçları vardır. Hangi seçeneğe karar verilirse hangi sonuçların elde edileceğine dair çıkarımlar yapmak, karar verme mekanizmanızı geliştirir.  Bu yaklaşım, probleme farklı açılardan bakmayı sağlar. Örneğin ürününüz için yeni bir pazara girip girmeme kararını verirken, kendinizi iş yaptığınız her bir paydaşın yerine koyabilir, eğer onların yerinde siz olsaydınız sonuçlardan nasıl etkilenebileceğinize dair çıkarımlar yapabilirsiniz.

Sonuçlarından memnun olmadığınız, satışlarınızı ya da şirketinizi kötü etkileyen kararlar verdiğinizde yine çıkarım yöntemini kullanarak neden bu sonuçlara ulaştığınızı derinlemesine inceleme fırsatı elde edebilirsiniz. İnsanlar genel olarak farklı bakış açılarını değerlendirme, hatalı kararlardan ders çıkarma konusunda tembellik etme eğilimindedir. Fakat verdiğiniz hatalı bir karardan dolayı hangi fırsatları kaçırdığınızı bilmek, karar verme yeteneğinizi geliştirecek, gelecekteki fırsatları kaçırmanızı önleyecektir.
Kaynaklar:

http://www.entrepreneur.com/

http://betashop.com/

http://www.entrepreneur.com/

 Görsel: www.thehealthymind.com