Blog

Kadın Girişimciler Hızla Büyümeye Devam Ediyor

Global Girişimcilik ve Geliştirme Enstitüsü’ne göre Amerika’da kadın girişimcilerin potansiyeli giderek daha fazla teşvik edilmektedir. Amerika içerisinde kadınların egemen olduğu yerler Baltimore, Chicago ve Washington DC’dir. Nitekim bu bölgelerdeki işletmelerin 3’te 1’i kadın girişimcilere aittir. Atlanta, Charlotte, Denver, Minneapolis, N.Y.C. ,Portland, San Diego, San Francisco, San Jose ve Seattle’da rakamlar oldukça yakındır. Bu bölgelerdeki işletmelerin yaklaşık  %30’u kadın girişimcilere aittir.

Kadınların sahip olduğu işletmeler yılda toplam 1,3 trilyon dolar gelir elde etmektedir ve bu değer giderek artmaktadır. 1997 ile 2013 yılları arasında kadın işletmecilerin elde ettikleri gelir %59’luk bir artış göstermiştir.

Women and Money: Matters of Trust kitabının yazarı Mary Quist-Newins ‘in açıklamasına göre Amerikan milyonerlerinin %45’I kadındır ve bu kadınların %60’ı kendi servetlerini kendileri kazanmışlardır.

Yapılan araştırmalar Amerika’da kadın girişimcileri destekleyen oldukça güçlü bir network olduğunu göstermektedir. Teknoloji girişimcisi olan kadınların %80’i bir mentörü olduğunu belirtmiştir. Center of Venture Research’ın raporuna göre kadınların sahip olduğu girişimlere yatırımlar da hızla artmaktadır. 2011’den 2012’ye yatırımlardaki artış %40’lık bir büyüme göstermiştir. Forbes’un haberine göre de Amerika’da yapılan harcamaların %80’i kadınların kontrolünde olup kadın tüketiciler, kadınlar tarafından geliştirilen ürün ve servisleri tercih etmeye özen göstererek bu büyümeyi desteklemektedirler.

Profesyonel Çalışanlar Departmanına göre son 30 yılda Amerika’da kadınlar erkeklerden daha fazla üniversite ve yüksek lisans derecesi elde etmiştir ve kadınların sahip olduğu şirketler diğerlerine göre 1,5 kat daha fazla büyümektedir. Erkeklerle kıyaslandığında kadın girişimciler inovasyon sektörüyle daha fazla ilgilenmektedir, bu yüzden inovatif ürün ve hizmetlerde kadın işletme sahipleri %36’lık bir yüzdeye sahipken, erkek işletme sahipleri %17’lerdedir. Büyümenin devam edebilmesi için kadın girişimciler kendilerine daha fazla güvenmeye ve daha fazla kadın emsallerine ihtiyaç duymaktadırlar.

Kaynak:

Just the Facts: Female Entrepreneurship