Blog

İTÜ Sektörel İstihdam Stratejileri ve Liderler Zirvesi

programson

İTÜ Sektörel İstihdam Stratejileri ve Liderler Zirvesi” İTÜ Mezunları Derneğinin, İTÜ İnsan Kaynakları Merkezi ve İTÜ Rektörlüğü ve Kulüpleri Desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesinin Ayazağa, Maçka ve Gümüşsuyu yerleşkelerinde, İstanbul ve çevresindeki tüm üniversite öğrencilerine yönelik, kariyer ve iş dünyası liderliği konusunda rehber niteliğinde bir etkinlik olacaktır.

Liderlerin sektörlerindeki değişen ekonomik şartlarda uyguladıkları değişen işgücü politikaları ile mezun olacak gençler için projeksiyonları gelecek yıllar için de öngörülen şartlara hazırlanma ve kendilerini teçhiz etme şansını vermesi açısından İTÜ Ayazağa, Maçka ve Gümüşsuyu yerleşkelerinde tesadüfî örnekleme ile seçilmiş öğrenciler arasında bir sektörün adı verilip o sektörün en başarılı gördüğü şirketini seçmesi yöntemiyle belirlenen liderlerin ağırlanması; her farklı sektördeki başarı hikâyelerinin öğrencilerin başarı haritalarını oluşturmak için büyük öneme haizdir. Bunun yanında, eğitim öğretimleri başladığından itibaren kendi kişisel yeteneklerine göre değil toplumsal yargılar ve aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yaparak yüksek öğretimine başlayan öğrenci katılımcıların mezun olduktan sonra çalışacakları sektörler hakkında bilinçlenmelerini ve sektör içerisinde kendi eğilimlerine uygun, kendilerini mutlu edecek bir alana yönelmelerini sağlamaktır.

Bu projenin asıl amacı Edison gibi “Hayatta bir gün bile çalışmadım, hepsi keyiften ibaretti” diyebilen insanların yaratımına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmektir.

Seminerler ve eğitimler sırasında hedeflenen etkinlikler:

* Lider Oturumları
* Mesleki ve Sektörel Bilgilendirme Seminerleri
* Kişisel Eğilim Tanımlama Çalıştayları
* İş Görüşmesi Simülasyonları

Etohum Paneli
Tarih: 8 Aralık Salı
Zaman: 15:30 – 16:30
Yer: İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka
Detaylı bilgi