Blog

İş Ortamında Liderin Rolü

Liderlik doğuştan gelen bir karizma ve yönetim becerisinin sonucudur. Grup içerisinde bir kişi, doğal şekilde lider hale gelir. Çevresindeki insanlar onun karizması, sorumluluk alması ve güven vermesi sebebiyle ister istemez onu seçer.

Elbette şirketlerde durum pek de bu şekilde gelişmiyor. Yani her zaman doğal bir lider, bir grubu yönetmek için seçilmiyor. Bazen bir atama, bazen şirket kurucusu, bazen en tecrübeli isim grubun lideri ”yapılıyor”.

Bir şirket içerisinde bir liderin kendini kanıtlaması için farklı değişkenler var. Onların üstü olarak, sürekli yanlarında olup iletişim kurmak mümkün olmayabilir. Fakat bir şekilde insan ilişkilerinde aşılması gereken aşamalar var. Bunlara geçmeden önce neden liderin iletişiminin bu kadar önemli olduğuna bakalım;

– ABD’de çalışanların %71’i kendini şirkete bağlı hissetmiyor. Bu sebebi çoğunlukla müdür ya da patronla olan ilişkilerinin gergin ve zoraki olması.

– Bunların %60’ı ise eğer daha iyi bir iletişim kurabiliyor olsalar daha fazla çalışabileceklerini söylüyor.

– Çalışanların %65’i ”Zam ya da yeni patron” arasından yeni bir patron ile çalışmayı seçiyor.

– Çalışanların %31’i patronları ya da müdürleri tarafından gün içerisinde motivasyonsuz ve mutsuz kılındıklarını söylüyor.

İşte bu durumlardan kurtulmak için;

– Güven

– Adil yaklaşım

– Sabır

– Saygı

– Açık iletişim

bir şirkette liderin sağlaması gereken ortamın temel unsurları.

Peki bunları nasıl sağlarsınız? Yanıtları Pepperdine Üniversitesi’nin hazırladığı infografikte bulmak mümkün.