Blog

İnternet’in Geçmişi 1895’e Dayanıyor Olabilir

Bugün internetin bir fikir olarak 1950’lerde ortaya çıktığını biliyoruz. İnternetin kişisel kullanıma hizmet vermeye başlaması ise 1970’lere dayanıyor. Türkiye’de ise 1994 yılından beri internete sahibiz. Fakat yeni ortaya çıkan dokümanlar internetin 1895 yılında birkaç Belçikalı’nın hayali olduğunu gösteriyor.

Belçikalı bir dahi olarak anılan Paul Otlet’in 1895 yılına ait çizimleri, o yıllarda internetin bir fikir olarak ortaya çıktığını düşündürtüyor.  O yıllarda Otlet, uzaktan erişilebilen bir kütüphane sistemi yaratmayı hedeflemiş. Bu sistemi kuracak fırsatı hiç bulamamış ama çizimleri bugün kullandığımız ağ sistemine çok benzer bir şey hayal ettiğini gösteriyor.

1934 yılında bu fikir ”elektronik teleskop” fikrine dönüşmüş. Otlet bir teleskop üretmeyi düşünemiş, sadece ”uzaktan erişim” fikrini teleskoplara benzeterek tasvir etmeyi amaçlamış. Bu fikir, uzakten erişilebilen kütüphanenin daha da kapsamlı bir versiyonu. Otlet fikrini ”herkesin erişip, yazıları okuyabileceği bir sistem” olarak tanımlamış.

Otlet’in bu çizimleri yeni keşfedilmiş. Çünkü 1940’larda İkinci Dünya Savaşı esnasında çalışmaları ortadan kaybolmuş ve Otlet bu yıllarda hayata gözlerimi yummuş.

Kaynak