Blog

Hedefiniz Yurtdışına Açılmak Mı?

Girişiminizi uluslararası pazara açmadan önce işinizin sahip olduğu potansiyeli, dış pazarda rekabet edebilirliğini etkileyecek iç ve dış faktörleri tüm yanları ile değerlendirmek oldukça önemlidir. Hedef pazarda yer alan fırsatların tanımlanması, işinizin ve işinize bağlı olan ürün ve servislerin gireceğiniz pazardaki potansiyelinin SWOT analizinin yapılması gibi birçok hazırlık, dış pazara açılmadan önce sizi beklemektedir. Eğer girişiminizi yerel pazardan dünyaya açmak istiyorsanız aşağıdaki listeyi gözden geçirmek sizin için faydalı olacaktır:

Pazar Fırsatlarının Belirlenmesi

Açılmayı planladığınız pazarda ürün ya da hizmetlerinizle ilgili fırsatlarının belirlenmesinde gözden geçirilmesi gereken yalnızca birkaç adım bulunmaktadır;

  • Uygun dağıtım kanallarının belirlenmesi
  • İşinizin kazanabileceği pazar yüzdesi
  • Açılacağınız pazarın büyüklüğü
  • Pazarın ekonomik koşulları
  • Sunduğunuz ürün ya da hizmetin hedef pazara uygunluğu

SWOT Analizi

SWOT analizi; iş yapma kabiliyetinizi negatif ya da pozitif etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin belirlenmesinde oldukça yararlı bir yöntemdir. SWOT analizi size rakiplerinizin durumu, hedef pazar, işinizin güçlü ve zayıf yanları ve dış pazardaki fırsat ve tehditler hakkında bilgi sağlar. Bir kez tüm bu alanları tanımladığınızda, yurt dışına açılım stratejinizle ilgili negatif etmenleri ve bu negatif etmenlerin nasıl pozitife çevrileceğini analiz etme fırsatına sahip olacaksınız.

Ürün/Hizmet Potansiyeli

Deniz aşırı ülkelerde ürün ya da hizmetinize olan gereksinimi belirlemeniz oldukça önemlidir. Ürün ya da hizmetiniz için yurtdışı pazarında büyük bir talep varsa o pazara açılmayı hedeflemek daha başarılı bir stratejidir. Sunduğunuz ürün ya da hizmetin dış ülkelere uygunluğunu ve orada kabul görme olasılığını doğru analiz etmelisiniz. Bunun için aşağıdaki soruları yanıtlamak size yardımcı olabilir;

  • Ürün ya da hizmetinizin satışından sonra müşterilerinize destek vermeniz gerekecek mi?
  • Uluslararası pazarda ürün ya da hizmetinizin başarılı olmasını sağlayacak benzersiz bir özelliği var mı?
  •  Sunduğunuz ürünü yurtdışına pazarlarken üründe herhangi bir değişiklik/yenilik yapmanız gerekecek mi?

Yurtdışı Planının Geliştirilmesi

Yukarıda söz ettiğimiz tanımlamaların ve analizlerin sonrasındaki adım, bir yurtdışı planının oluşturulmasıdır. Planlamada ilk ve en önemli basamak, şirketin yönetim ekibi ile şirketin amaçları, hedefleri, yetenekleri ve potansiyel tehditleri hakkında mutabakata varmaktır. Planlama yapmaya başladığınızda başka bir şirketin planını kendi şirketinize uydurmaya çalışmayın, oturun ve sıfırdan kendi gereksinimlerinizi ve stratejinizi geliştirin. Planlama tamamen size ait olmalıdır, ancak bu şekilde şirketiniz için en önemli seçenekleri ve bu seçeneklerin neden başarılı olacağını ayrıntıları ile düşünebilirsiniz.

Özet

Ürün ya da hizmetinizle ilgili geliştirdiğiniz planın hazır olduğunu düşünüyorsanız, bir sonraki adım hedef pazara giriş stratejisinin oluşturulmasıdır. Hedef pazara giriş stratejisi, detaylı planlanması ve hazırlanması gereken bir başka adımdır.

Başarılı yurtdışı bağlantıları kurmak için iyi bir araştırma yapmak ve hazırlanmak en kilit adımlardır. Birkaç kişinin ürün ya da hizmetinizle ciddi olarak ilgilenmesi, yurtdışına açılmak için bir planlama yapmanız gerekmediği anlamına gelmez. Planınız üstüne çalıştıkça göz önünde bulundurulması gereken daha birçok detay ve üstesinden gelinmesi gereken birçok kısıt ile karşı karşıya kalacaksınız.

 

 

Kaynak:

The Definitive ‘Ready to Export’ Checklist