Blog

Melek yatırımcılık yönetmeliği açıklandı!

Girişimciler ve yatırımcıların vergi muafiyeti desteği nedeniyle merakla beklediği “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” 15 Şubat Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazine Müsteşarlığı, yönetmeliğe dair ilk bilgileri, Antalya Rixos Downtown Otel’de gerçekleştirilen Etohum “Startup Turkey”nin açılış konuşmaları sırasında kapsamlı olarak açıkladı.

2008 yılından bu yana internet girişimcileriyle yatırımcıları buluşturan Etohum, 50’ye yakın girişimin 100’ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldiği Startup Kampı’nda ilk olarak Hazine Müsteşarlığı üst düzey bürokratlarınıağırladı. Müsteşarlık yetkilileri, “Melek Yatırımcılık” özel seansında, dün Resmi Gazete’de yayınlanan “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” hakkında detaylı açıklamalar yaparak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Ali Arslan, Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Demircan ve Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı Hakan Ertürk, bireysel katılım yatırımcılığının ve bireysel katılım sermayeciliğinin, dünya çapında olduğu gibi, Türkiye’de de gün geçtikçe önem kazandığını, kamu desteğinin bu anlamda gerekli olduğunu belirtti.

Etohum kurucusu Burak Büyükdemir ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Erkut’un, “Yatırım içinizdeki girişimci ruha yapılır” mesajını içeren motive edici açılış konuşmalarının hemen ardından Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Ali Arslan kürsüye çıktı. Arslan, internet sitelerinde de yayınladıkları yönetmeliğin hazırlık sürecinde, yatırımcılara ve girişimcilere görüş danışıldığının altını çizerek, yönetmeliğin amacını şöyle özetledi: “1995’ten bu yana İngiltere’de uygulanan modeli, yatırımcılar üzerinden Türkiye’ye uyarladık. Amacımız, yatırımcının yalnızca maddi desteğini değil, deneyimlerini de süreç boyunca sektöre aktarması ve kamu desteğinden faydalanarak bu sistemin ülkemizde yerleşmesi ve güçlü bir piyasa altyapısının oluşması için bireysel katılımcılık ağları oluşturmaları. Kamudan destek almadan bireysel katılım yatırımcılığını tabii ki devam ettirilebilir. Fakat kamu desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların bunu belirli kriterler dahilinde yapması gerekiyor. Tüm bu lisanslama sürecinde uygulanacak kriterler, sektörde belirli standartların oluşması ve etik yaklaşımların yerleşmesini için uygulanıyor.”

“Melek yatırımcıysan vergiden muafsın”

Arslan’dan sonra kürsüye çıkan Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Demircan ise, yönetmeliğin nasıl işlediği ve yatırımcıların bu süreçte vergi muafiyetinden nasıl yararlanacağı üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Yönetmeliğe göre, kamu desteğinden yararlanmak isteyen bireysel katılım yatırımcıları, ilk önce lisans alabilmek amacıyla Hazine Müsteşarlığı’na başvuracak. Gerekli belgelerin, belirli akreditasyon kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesinden sonra “lisanslı yatırımcı” olarak girişimci şirketlerle görüşmelerde bulunabilecek ve yerel yatırımcı-girişimci ağlarının oluşmasını sağlayacak.

Girişimci şirkete sermaye aktarımı aşamasında devreye giren Maliye Bakanlığı ise, bu aşamada yatırımcılara vergi muafiyeti şansı tanıyacak. Ancak yatırımcıların vergi muafiyetinden faydalanabilmeleri için hisselerini iki yıl elde bulundurmaları ve yatırımdan sonraki bir yıl içinde harcamaya dönüştürmeleri gerekiyor.

“Her bir girişimci şirkete en fazla 1 milyon TL yatırım”

Yönetmelik, girişimci şirketlerle ilgili olarak da belirli kriterler belirlemiş durumda. Girişimci şirketin yatırım alabilmesi için, şirket gelirinin yıllık 5 milyon TL’den fazla olmaması gerekiyor. Aynı zamanda A.Ş. statüsünde, en fazla 50 çalışanlı bir firma olması ve başka şirketin kontrolünde olmaması gerekiyor. Bu kriterler, finansman ihtiyacı olan girişimci şirketlerin gerekli desteği alabilmesi.

Yönetmeliğe dair verilen bir diğer önemli bilgi ise, her bir girişim şirketi için yapılacak en fazla yatırım miktarının 1 milyon TL olacağı. Sendikasyon yatırımlarının sektör içinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla devreye giren bu kriter, gerektiğinde yatırım miktarının 2 milyon TL’ye çıkarılabileceği belirtiliyor.