Blog

Growth Hacking’le Büyümenin Yolu: Küçük Hedefler

Growth Hacker, kendini şirketin büyümesine odaklamış, hedeflerini sadece bu yönde belirlemiş olan çalışandır.

Fakat büyük bir hedefi gerçekleştirmek için sadece o hedefe doğru gözleri karartmış şekilde ilerlemek mümkün değildir. Hatta büyük hedef, aslında uygulanabilir bir aksiyon değildir. Sadece adım adım uygulanacak aksiyonların birleşiminden elde edilecek bir sonuçtur. Bu nedenle aslında büyük hedefe giden yol, küçük hedeflerin doğru ve uygulanabilir olmasına bağlı.

Yani Growth Hacker, hedefi ‘şirketi büyütmek’ olarak belirlese de bu aslında büyük resimdir. Günlük aksiyonlarda ise bu hedef üzerinden konuşulmaz, daha küçük uygulanabilir hedeflere mesai harcanır. Dolayısıyla büyük hedefe ulaşmak için üzerinden düşünülmesi gerekenler ‘web sitesi için ziyaretçi sayısını artırmak’, ‘tüm müşterilere mailing yapmak’, ‘pazarlama ekibini 2 kat büyütmek’ gibi’ daha kısa vadeli ve uygulanabilir hedefler olmalı.

Dolayısıyla bir Growth Hacker, hedeflerini belirli bir hiyerarşi içerisinde düzenler, aksiyonların uygulanabilirliği ve zamanlamasıyla yakından ilgilenir ve bunların en sonunda şirketin büyümesine katkı sağlayacağından emin olur.

12 Aralık’ta dünyada girişimcilik alanının önemli isimleri İstanbul’da Master In Growth konferansında bir araya gelecek. Master In Growth’a kayıt yaptırmak için: Master In Growth