Blog

Growth Hacking Nedir?

Growth hacking bir ürünü pazara duyurmak ve ürün satışı için girişim şirketleri tarafından geliştirilmiş yaratıcılığı, analitik düşünmeyi ve sosyal metrikleri kullanan bir pazarlama tekniğidir. Growth hacking yaklaşımının temeli Web 2.0 çağının bir pazara girme ve bir fikri yayma yöntemlerinin geliştirilmesiyle atılmıştır.

Growth hackerlar pazarlama ekosisteminin bir parçası olarak düşünülebilir. Bu kişiler SEO konfigürasyonu, web sitesi analitikleri, içerik pazarlama ve A/B testleri gibi konularda uzman olan kişilerdir. Klasik pazarlamacı gününüzü bölmeye çalışırken growth hacker, son kullanıcının ne istediğini anlamanın onu hızlı ikna etmenin etkili bir yolu olduğunun farkındadır. Bir growth hacker radyo, gazete ve televizyon gibi geleneksel medya kaynaklarına reklam vermek gibi klasik pazarlama teknikleri yerine sosyal medya ve viral pazarlama kaynakları gibi düşük maliyetli, inovatif çözümlere odaklanır.

Growth hackerlar kullanıcıların düşüncelerine ve yaşam tarzlarına uygun mesajlar göndermeye çalışır. Bir growth hacker mevcut disiplinlerin ötesini düşünür, davranışsal ekonomiden ve oyunlaştırmadan faydalanarak kullanıcıları çekmek için gereken doğru mesajı bulmaya çalışır.

Growth hacking yaklaşımı girişim şirketleri için önemli olmasının yanı sıra “lean startup”ın önce büyüme sonra bütçe ilkesi ile de örtüşmektedir. Facebook, Twitter, Linkedin, AirBnB ve Dropbox gibi şirketler de growth hacking tekniklerini kullanmaktadır.

Growth hacking bize internet tabanlı şirketlerin geleceği hakkında ipuçları veren ilgi çekici bir trenddir. Çoğu zaman ürünü geliştiren takım ile ürünü kullanacak kişileri bulan takım arasında bir bariyer bulunmaktadır. Programcılar geliştirir, pazarlamacılar iteler. Bu durum uzun süredir bu şekilde süregelmiştir. Growth hacking ile pazarlamacılar API’nin ne demek olduğunu öğrenmek, yazılımcılar ise ürün içinde müşteri deneyimini düşünmek durumundalar. İki dünya birbiri ile iç içe giriyor.

Eğer bir kuruluş için büyümek yaşam savaşı ise, kuruluşun her katmanın bu fikir ile dalgalanması neden temel işleyiş olmasın? Üründen şikayetçi müşterilerle ilgilenen müşteri destek hattı bile büyüme odaklı çalışabilir. Aynı şekilde tasarımcılar da büyüme odaklı tasarlamayı düşünmelidir çünkü sadece güzel bir sanat eseri ortaya koymak müşteri kazanmaya yetmez. Geleceğin internet şirketleri ve onu inşa eden takım artık dün olanla aynı anlama gelmeyecektir.

 

Kaynaklar:

Growth hacking

What is a growth hacker?

What is growth hacking?

Build it and they won’t come: How and why growth hacking came to be