Blog

Growth Hacker için ilham kaynakları: Çerçeveleme deneyi

Bir ürün ya da hizmeti pazarlarken kullandığınız her kelime, kullanıcının zihnindeki imaj açısından oldukça önemlidir. Bu konuda sergilenen yaklaşımlar, kullanıcıların çok keskin kararlar vermesine sebep olabilir. Yani ürünü yerleştirdiğiniz “çerçeve” o ürünün batmasını ya da çıkmasını sağlayabilir.

Bu konuda Daniel Kahneman ve Amos Tversky’nin uyguladığı bir psikoloji deneyi sonuçları bakımından güzel bir örnek. İkili, denekleri iki gruba ayırarak onlara aynı olayı iki farklı şekilde iletmiş ve bir tercih yapmalarını istemiş.

Birinci gruba 600 kişinin ölümcül bir hastalığa yakalandığı ve Tedavi A’nın kurtarılması halinde 200 kişinin hayatının kurtarılabileceği, Tedavi B’nin kullanıcılması halinde ise 3’te 1 oranında herkesin kurtulma, 3’te 2 oranında herkesin ölme ihtimali olduğu söylenmiş. Bu grupta büyük bir çoğunluk garanti bir yöntem olarak gördükleri için Tedavi A’yı seçmiş.

İkinci grubu ise 600 kişinin ölümcül bir hastalığa yakalandığı, Tedavi A’nın kullanılması halinde 400 kişinin öleceği, Tedavi B’nin kullanılması halinde ise 3’te 1 oranında kimsenin ölmeme ihtimali olduğu ve 3’te 2 oranında herkesin ölebileceği söylenmiş. Bu grup ise Tedavi B’yi tercih etmiş. Çünkü bu kez Tedavi A’nın aktarılma şekli yeterince garanti görünmüyordu.

Bu deneyden de anlaşılabileceği gibi bir olayın nasıl aktarıldığı, insanların algısını yönlendirmek açısından oldukça belirleyici olabiliyor. Dolayısıyla kullanıcılarla iletişim kurarken, bir sosyal medya gönderisi hazırlarken, bir kullanıcının siteye üye olacağı sayfayı hazırlarken karşı tarafta oluşturacağınız imaja büyük özen göstermeniz gerekiyor. Burada kullanacağınız her kelime çok önemli, çünkü kullanıcıların gözünde çoğu zaman ilk izlenim yerleşik hale geliyor. Bunu düzeltmek için ikinci bir şansı bulamayabilirsiniz. Bu yaklaşım Growth Hacking’in bir şirkete getirebileceği en önemli yaklaşım farklılıklarından biri olabilir.

12 Aralık’ta dünyada girişimcilik alanının önemli isimleri İstanbul’da Master In Growth konferansında bir araya gelecek. Master In Growth’a kayıt yaptırmak için: Master In Growth