Blog

Google, Daha Fazla Genç Kızın ”Kodcu” Olmasını İstiyor.

Google, genç kızların bilgisayar bilimlerine yönelmesini teşvik etmek için 50 milyon dolar bütçeli bir program başlattı.

Türkiye’de teknoloji şirketlerine baktığımız zaman kadın yöneticilerin sayısının hiç de az olmadığını görüyoruz. Yani yöneticilik alanında kadınlarımız yetenekli ve istekli. Fakat kadın girişimci sayısına baktığımızda durumun pek de iyi olmadığını görüyoruz. Girişimcilik dünyasında erkeklerin sayısı kadınlara oranla çok daha fazla. Üstelik sadece girişimcilik değil, okul çağındaki genç kızlar da bilgisayar alanında bir gelecek görmüyor.

Yapılan araştırmalara göre lise çağındaki kızların %1’i bile gelecekte bilgisayar bilimleriyle ilgili bir iş yapmayı düşünmüyor. Teknoloji şirketlerinde bilgisayar birimleri üzerine çalışan kadınların sayısı ise %18’ler seviyesinde. Bu rakamın geçmişte %37’ler civarında olduğu düşünülürse teknoloji geliştikçe kadınların daha da uzaklaştığını söyleyebiliriz. Google’ın çalışanlarının %70’i, Yahoo’nun çalışanlarının %62’si erkek.

Google, bu durumu değiştirmek için ”Made With Code” isimli bir çalışma başlatmış. Çalışmanın amacı özellikle lise çağındaki genç kızların bilgisayar bilimleriyle daha yakından ilgilenmesini sağlamak. Açıkça daha fazla ”kodcu” genç kız yetiştirmek…

Bu proje kapsamında çeşitli etkinliklerle genç kızlara teknolojinin ve kod yazmanın ne kadar önemli olduğu anlatılacak. Etkinlikleri ilgi çekici kılmak adına rock grubu konserleri de organize edilecek.

Google ayrıca Khan Academy gibi eğitim kurumlarıyla da birlikte hareket edip genç kızlara kod eğitimi vermeyi planlıyor.

Google’ın 50 milyon dolar bütçe ayırdığı projenin başında YouTube CEO’su Susan Wojcicki bulunuyor.