Blog

Global Girişimcilik Haftası Araştırma Sonuçları

Global Girişimcilik Haftasında, zirvenin organizatörü Kauffman Foundation dünya çapındaki girişimcilerin benzerlikleri, farklılıkları ve ülkelerin girişimciliğe olan destekleri konusunda gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını katılımcılar ile paylaştı.

Global Girişimcilik Haftası başkanı Jonathan Ortmans, kamu kurumlarının girişimcilere nasıl destek olacakları ve bu girişimlerin nasıl büyütüleceği konusunda daha akıllıca hareket edebilmek için daha kaliteli bilgiye, araştırmalara ve analizlere ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Yapılan anketler ile erken dönem şirketlerin ve yeni girişimcilerin kamusal düzenlemelerle nasıl daha akıllıca desteklenebileceği konusunda girişimcilerden fikirleri alındı.

Devletler girişimcilerin fikirlerinin gerçeğe dönüştürülmesinde daha aktif bir rol oynamalı, hatta projenin bir katılımcısı haline gelmelidir. Yapılan anketlerin amacı, girişimcilik üzerine kamu politikaları hakkında bilgi toplamak ve kamu kuruluşlarına bu sürecin standartlaştırılmasında destek olacak bir dizi bilgi sağlamaktır.

Anket dünya çapında 2779 girişimci ile gerçekleştirilmiş, sorular 1-7 aralığında ve 4 nötr olacak şekilde puanlanmıştır. Anketlerin sonuçları kişilerin girişimcilik deneyimlerinin az bir farkla negatif yönde tecrübe edildiğini göstermektedir.

Anketlerin sonucunda elde edilen ortalama skor 3.9, en yüksek puanlama 4.9 ile Avusturalya ve Okyanusya’dan, ardından 4.6 ile Kuzey Amerika, en düşük puanlama ise 3.4 ile Doğu Avrupa bölgesinden gelmiştir.

Bir girişime başlarken yaşanan zorlukların başında vergi yasaları, yetersiz ve aldatıcı iş düzenlemeleri, entelektüel düzenlemelerin yetersizliği, mahkemeler aracılılığı ile anlaşmazlıkların çözülememesi ve kısıtlı fon imkânları gelmektedir.

Mevzuatlar girişimcileri desteklemek ve teşvik etmek için büyük rol oynamaktadır. Aynı şekilde Rusya ve Brezilya gibi gelişen pazarlarda girişimcilerin karşılaştığı en büyük problemler de mevzuatlardan kaynaklanmaktadır.

Dünya çevresinde internet penetrasyonu arttıkça girişimciliğe ilgi de artış göstermektedir. İnternet, girişimciler ve devletler gelir elde etmek, problemleri çözmek ve ekonomiyi ilerletmek için güçlü seçenekler sunmaktadır.

Online bir iş kurmak ve işletmek gün geçtikçe daha kolay bir hale gelmektedir. Teknik alanda ve işletme alanında yeteneklerini geliştirmek; dünya çapında mentörlerle, diğer girişimcilerle, yatırımcılarla iletişime geçmek isteyen insanlar için internet birçok yeni kanal sağlamaktadır.

İnovatif bir fikir ile teknik yeteneğin bir araya gelmesi iş kurmak için yeterlidir. Eğer ülkenizin aşırı bir vergi yasası ya da girişimcilik doğasını desteklemeyen bir yapı varsa, yeni bir iş kurmak aşırı karmaşıksa burada yaşayan çoğunluk girişimcilik konusunda engelleniyor demektir.

Araştırmaya katılan kişilerin 3te 2si erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların ortalama yaşı 36’dır. Pasifik ve Güney Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerindeki işletme sahiplerinin büyük çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Pasifik ve Güney Asya 33.7 ile en düşük yaş ortalamasına sahiptir. Batı Avrupa ise 40.5 ile en yüksek yaş ortalamasına sahip bölgedir.

Global katılımcıların %59 ‘u 35 yaşından daha gençtir. %76.9 ‘u kendi işini yürütmektedir. Bunların 3te 2si son 5 yıl içerisinde bir şirket kurmuştur. İşletme sahiplerinin 3’te 2si 10 ya da daha az çalışan ile işini sürdürmektedir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Kaynak

This is how entrepreneurs from around the world rank their country’s startup environment (study)