Blog

Girişimciler Hakkında Sizi Şaşırtacak 12 İstatistik

Kauffman’ın başarılı girişimcilerle ilgili yayımladığı The Anatomy of An Entrepreneur raporu oldukça şaşırtıcı istatistiklere yer vermektedir. Rapor çeşitli sektörlerden 549 başarılı şirket kurucusu ile yapılan anketlerin sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır.

1.   Ankete katılan girişimcilerin mevcut şirketlerini kurduklarındaki yaşlarının ortalaması 40’tır.
2.  Katılımcıların %95,1’i üniversite mezunudur ve bu kişilerin %47’si daha üst derecelere sahiptir.
3.  Katılımcıların %1’inden daha azı oldukça zengin ya da oldukça fakir ailelerden gelmektedir.
4.  %15.2’sinin daha öncesinde bir iş kurmuş kardeşi bulunmaktadır.
5.  Girişimcilerin %69,9’u ilk şirketlerini kurduklarında evliydi. Yalnızca %5,2’si boşanmış ya da eşlerinden ayrı yaşamaktaydı.
6.  Katılımcıların %59,7’sinin ilk şirketlerini kurduklarında en az bir çocuğu vardı ve %43,5’inin 2 ya da daha fazla çocuğu bulunmaktaydı.
7.  Katılımcıların çoğunun birden fazla girişim deneyimi bulunmaktadır. Katılımcıların ortalama girişim sayısı yaklaşık 2,3’tür.
8.  Katılımcıların %74,8’i zengin olma motivasyonu ile girişimci olmuştur.
9.  Katılımcıların yalnızca %4,5’i iş bulamadığı için girişimci olmaya karar verdiğini belirtmiştir.
10.  Girişimciler genel olarak kendi ailelerinden daha eğitimlidir.
11.  Girişimcilik genellikle aileden gelmemektedir. Katılımcıların %51,9’u ailedeki ilk girişimci olduklarını belirtmiştir.
12.  Katılımcıların %75,4’ü kendi şirketini kurmadan önce en az 6 yıl başka şirketlerde çalışmıştır.

Kaynak:
12 Facts About Entrepreneurs That Will Likely Surprise You