Blog

Finansal İlişkilerinizle Uyum İçerisinde Misiniz?

Şirketler binlerce iş fonksiyonunu eşzamanlı yürüten dinamik yapılardır. Büyümekte olan bir şirketin iş fonksiyonları her bir girdi için bir çıktı üretecek şekilde uyumlu olarak yürütülmek zorundadır. Örneğin satış rakamları üretim maliyetlerinden yüksek olmalıdır. Satış fiyatı ile üretim maliyeti arasındaki fark şirketin genel giderlerinden yüksek olmalıdır.

Finansal ilişkiler düzgün olarak sıralandığında şirket büyüme gösterecektir. Eğer finansal ilişkilerin sırası alt üst edilirse şirkette finansal problemler ortaya çıkar. Bir şirkette bu ilişkileri gösteren bir dizi matematiksel işleme  “Performans Ölçümleri” adı verilmektedir. Karlılık bir şirketin izleyebileceği en önemli performans ölçümüdür.

Yöneticilerin çoğu müşterilerinden elde ettikleri kazancı izlemek için satış hacmini ölçer. Bazı yöneticiler işi bir adım daha ileriye taşıyarak bu satış rakamlarından ölçülen üretim maliyetini çıkararak şirketin gerçek karlılığını elde edebileceğini düşünmektedir. Fakat bir şirketin gerçek karlılığı satış hacminin ve üretim maliyetinin ölçülmesi ile ortaya çıkmaz. Her iki durumda da şirketin gerçek gider kalemleri  (operasyon maliyetleri, pazarlama, yönetim ve idari maaşlar) göz ardı edilmektedir. Bu yüzden işletme sahipleri yalnızca büyük resmin bir kısmını görmektedir.

Eğer bir şirket ürettiğinden daha yüksek bir fiyata ürün ya da hizmetlerini satıyor, elde ettiği gelir üretim maliyetleri ile birlikte şirketin diğer giderlerini karşılamaya yetiyor ve üstüne şirketin yeniden yatırım yapabilmesi için yeterli para kalıyorsa ancak o zaman şirketin karlı bir işletme olduğu söylenebilir. Bu yüzden şirketin karlılık durumunu izlemek için en iyi yaklaşım:

  • Ürün ya da hizmetin üretiminden ve satışından sonraki durum ile
  • İşletmenin tüm operasyon maliyetlerinin çıkarılmasından sonraki durumun ölçülmesidir.

Performans ölçümleri; iki ya da daha fazla sayı içeren basit matematiksel denklemler ile belli zaman dilimlerinde alınan çeşitli veri noktalarının kullanılması ile üretilen daha karmaşık trend analizleri arasında değişim gösterir. Performans ölçümleri şirket yöneticilerini finansal araçlar kullanarak işinin performansını ölçmesine, bir kriz durumu oluşmadan önce sorunların adreslenerek proaktif bir biçimde yönetilmesine olanak sağlar.

 

Kaynak:

Are your Financial Relationships in Harmony?