Blog

Etohum ortaklık sözleşmesi

2012 yılında seçtiğimiz girişim ve girişimcilerle beraber çalışmalara başladık. Bu yıl geçmiş dönemlerden farklı olarak seçtiğimiz bir çok girişimciyle ortaklıklar yapacağız. Bu girişimlerin Etohum 15’de seçilmesi gerekmiyor. 1 yıl içinde binlerce başvuru arasından seçtiğimiz 40 girişim ve girişimcisi bizim açımızdan ayrı bir değer taşıyor.

Etohum Yatırım AŞ ortaklığıyla, 2012’de seçeceğimiz, henüz şirketini kurmamış proje sahipleriyle beraber şirketlerini kuracağız, şirketlerini önceden kurmuş olanları daha da büyütmeye, yatırım yapılmaya hazır hale getireceğiz. Girişimcilerin bu süreç içinde ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları sağlamaya ve desteklemeye çalışacağız. Başlangıç aşamasında gördüğümüz bu proje / şirketlere genel olarak ilk 6 ayda aşağıdaki destekleri aktif olarak vermek istiyoruz. Girişimci ekiple beraber şirket kurulduğunda ekibin bir elemanı gibi çalışarak bu şirketi hızlandırmak için elimizden gelen tüm çabayı sarfetmeyi planlıyoruz. Ortak olduğumuz projelere düzenli olarak sağlayacağımız destekler:

 • Etohum’un girişime desteğinin duyurulması, halkla ilişkiler desteği
 • Yatırımcılara sunum hazırlanması, iş planı hazırlanmasında aktif destek verilmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışı yatırım şirketleri, fonlar, risk sermayesi kuruluşları ile görüşmelerin ayarlanması
 • Yatırımcı sunumlarına – gerek görüldüğü hallerde – eşlik edilmesi
 • Yatırım görüşmeleri süresince stratejik, hukuki, destek / mentörlük
 • Etohum kampına katılma ve yatırımcılara sunum yapmalarının sağlanması
 • Marka, hizmet ve ürün geliştirilmesi ve konumlandırma konusunda destek
 • Stratejik ortaklık oluşumlarında networking desteği ve diğer şirketlerle ortaklık / işbirliği görüşmeleri
 • Pazarlama, muhasebe, finans, hukuk, PR ve SEM konularında destek, danışmanlık hizmetleri
 • Gerektiği hallerde girişimcilere uygun başlangıç ofisi desteği
 • Diğer Etohum startup şirketleri ile sinerji ve işbirliği sağlanması

2012 yılında seçtiğimiz bazı girişimlerle ortaklık yaptık. Girişimci ve ekiplerle karşılıklı anlaştıktan sonra şirketin kuruluşu aşamasında veya daha önce kurulmuş şirketlere sermaye katılımıyla, Etohum Yatırım AŞ aracılığıyla, şirkete nominal değer üzerinden sermaye koyarak %5 hisseyle ortak oluyoruz. Şirket kuruluşundan itibaren 2 yıl içerisinde %5 oranında, karşılığı girişimcilerle birlikte anlaşılarak belirlenen şirket pazar değeri üzerinden, şirkete sermaye olarak konulmak üzere, şirket hissesi alım opsiyonu alıyoruz.