Blog

Doğru yaklaşımla en zor hedeflere bile erişebilirsiniz

Hedefler belirlemek önemlidir. Motive ederler ve ihtiyaç duyduğunuz kararlılığı sağlarlar. Öte yandan, hedef belirlemek, bir doğru üzerinde ilerlediğiniz anlamına gelir ve bu açıdan bakıldığında, süreci takip edip değerlendirme şansı yakalarsınız.

Bugün ele alacağımız hedefler iş planınıza yön verenler değil, güçlü bir disiplin anlayışı, yenilikçilik ve yetenek gerektiren girişimcilik hedefleri.

Hedefler belirlemek bir girişimcinin karşısına çıkacak en zor görev değildir. Kaldı ki tek başına hedefler belirlemenin de hiçbir anlamı yoktur; bu da bizi zor olan bölüme götürüyor; bu hedeflere ulaşmanızı sağlayacak yol haritasını çizmeye. Burada uzun bir süreçten bahsediyoruz; yani birkaç maddelik bir yol haritası işinizi görmeyecektir. Damlaya damlaya göl olur derler ya, o büyük hedefinize ulaşmak için birçok küçük değişiklik yapmanız gerekecek. Tüm bunlar lehinize çalışmaya başladığında, sizi bir akıntının yaprağı sürüklediği gibi nihai hedefinize yaklaştıracak.

Eğer doğru bir anlayış ve yaklaşım ile ele alınırsa, mantık çerçevesindeki her hedef ulaşılabilirdir. En zor hedefler bile, iyi bir yol haritası ile küçük küçük görevlere bölündüğünde göze kolay görünür. Önemli olan bu hayali yolu çizebilmek ve duraklarını iyi belirleyebilmekte.

Peki hedefler belirlemenin doğru yolu nedir? Aslında üç adımla doğru anlayışı özetleyebilmek mümkün:

1. Hedefler açık, ayrıntılı ve mantıklı olmalı.

2. Büyük hedefinizi günlük görevlere, küçük değişikliklere ayrıştırın. Harika şeyler bir gecede gerçekleşmez, onları gerçekleştirmek için alışkanlıklarınızı, anlayışınızı ve hatta sizinle aynı hayali paylaşanların da  alışkanlıklarını ve anlayışını değiştirmeniz gerekebilir. Fakat nihai hedefi küçük parçalara ayırmayı bir kez başardıktan sonra, gözünüze ne kadar kolay göründüğünü fark ettiğinizde şaşıracaksınız.

3. Eylem planı hazırlayın. Eylem planı hazırlayabilmeniz için önce kısa ve uzun vadede neler yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Sonrasında planınızı ajandanıza dahil edin ve programa sadık kalın.