Blog

KOBİ’ler için e-ticaret ne gibi fırsatlar yaratabilir?

KOBİ’ler yaptıkları iş alanında internetin kaldıraç etkisinden mutlaka faydalanmalıdırlar. İnternet’in tüm dünyadaki yaygınlığı KOBİ’ler için fırsatlar yaratmaktadır. Ürün ve hizmetlerini internet üzerinden tanıtmakla kalmamalı müşterileri ile doğrudan iletişime geçmelidirler. Bunun yanı sıra yaptıkları iş alanındaki yeni trendleri yakından takip etmeli ve dünyadaki uygulamaları kendi internet modellerinde yaşama geçirmelidirler. KOBİ’lerin internete ilgileri olmakla beraber internet girişimleri genellikle sıfırdan yeni gençler tarafından yapılmaktadır. KOBİ’ler kendi kor işlerine odaklandıklarından internet alanındaki fırsatları bazen göz ardı etmektedirler.