Blog

Çağımıza Uygun Pazarlama Yöneticilerini Nasıl İşe Alabilirsiniz?

Pazarlama alanındaki yeni normlar “geleneksel” pazarlama yöntemlerinden farklıdır. Pazarlama alanı çok ciddi bir değişimi kucaklamış bulunmaktadır. Bu değişimin tam kalbinde de yeni veri çağı (büyük veri) ve mantıksal analizler yatmaktadır. Bu durum yepyeni bir pazarlamacı tanımını ortaya çıkarmıştır. Bu ortamda rekabetçi olabilmek için dönemimizin pazarlamacısının veri ve mantıksal analizler konusunda yepyeni farklı bilgi birikimi ve yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Bu tipteki pazarlamacıları bulmak, değerlendirmek, işe almak, eğitmek ve motive etmek geleceğin pazarlama organizasyonunu ve analitik kültürü inşa etmeye çalışanlar için kritik etmenlerdir.

Modern pazarlamacı kimdir?

Modern pazarlamacının pazarlamadaki rolünden bağımsız olarak veri ve analitiklerden beklentileri tutarlı olmalıdır. Her zaman daha üst düzey analitik ve teknik pozisyonlar olsa da, tüm pazarlamacılar için geçerli minimum bir seviye vardır. Gerekli beceri kümesi şunları içermektedir: Veri yönetim prensipleri ve analitik stratejiler konusunda bilgi sahibi olmak, veri kalitesinin rolü konusunu anlamış olmak, veri idaresi ve pazarlama disiplinlerinde verinin değeri konularına hâkim olmak… Günümüzün pazarlamacısının raporlama ve metriklerin çok ötesine geçerek, tüm mantıksal analizler (optimizasyon, puanlama, modelleme, görüntüleme, tahmin yürütme, özelliklendirme vs.) konusunda uzmanlaşması gerekmektedir.

Pazarlamacıların; veri ve analitiklerin etkin kullanılmasını sağlayan teknolojilerde, araçlarda ve tasarım yaklaşımları konusunda tecrübe edinmeleri gerekmektedir. Kampanya tasarımı, çok-kanallı entegrasyon, içerik performansı, kişiselleştirme ve dijital pazarlama tamamıyla gerçek-temelli karar verme mekanizmaları ile yürütülebilir ve ideal olarak çok hızlı bir şekilde müşteri ve pazar ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilebilir. Bahsettiğimiz modern pazarlamacıların muhakeme ve yaratıcılık yetenekleri üst düzeydedir, meraklıdırlar, amaçları nettir ve gelişmiş, çevik bir kültürü benimsemişlerdir.

Modern pazarlamacıyı nasıl tanırsınız?

Pazarlamacı adaylarını değerlendirirken modern pazarlamacıyı bulamanıza yardımcı olacak bazı teknikler vardır. Adayları değerlendirirken, kampanya belirlemede, projelerinde ve diğer önemli başarılarında karar verme ve değerlendirme sırasında veri ve analitiklerin rolünü ne kadar önemsediklerini inceleyin. Zaman, pazarlamacıların “pazarlama analitikleri portföylerini” sunmaları gereken bir zamandır. Bu portföy, tasarım aşamasında verinin kullanımını, stratejik kararlarda, seçilen stratejileri test ederken kullanılan veri ve analitikleri içermelidir. Pazarlamacıların değişimi nasıl etkilediklerini, hatalarından çıkardıkları dersleri gösterebilmeleri ve sözlü olarak ifade edebilmeleri gerekmektedir.  Pazarlamacılar hem görsellere hem de mesajlara odaklanma eğilimindedirler. Modern (ve analitik) pazarlamacılar; neyi, nasılı ve nedenini açıklayabilir.

Pazarlama kıvraklıklarının yanında adayların teknoloji ve analitik zekâlarını sözlü ve yazılı olarak değerlendirmek önemlidir. Aşağıdaki sorulara yazılı yanıtlar istenebilir:

  • Pazarlama planlamasında ve yatırımlarında etkili olan karar verme konusunda düşünceleriniz nelerdir?
  • Metrikler ve analitikler arasındaki fark nedir?
  • Pazarlama çalışmalarında en çok faydalandığınız analitik yaklaşımlar nelerdir?
  • “Pazarlama verisi kavramını nasıl tanımlarsınız?
  • Pazarlama konusunda teknolojinin rolü nedir?
  • Pazarlama organizasyonlara nasıl değer katar?
  • Veri ve analitikler pazarlama yaklaşımlarını nasıl değiştirdi?
  • Pazarlama kariyeriniz boyunca ne tür üst düzey analitik teknikler ile karşılaştınız?

Modern pazarlamacı artık bir mühendis, bir mimar ya da bir bilim adamı gibi düşünmelidir. Tasarlamak, test etmek, teşhis etmek, analiz etmek günlük pazarlama faaliyetleri içerisinde yer almalıdır. Bu değişimin kanıtı pazarlama dalındaki iş ilanlarından da anlaşılabilir: tecrübe mimarı, veri mühendisi, web mühendisi, pazarlama teknolojisti, pazarlama analitik müdürü ve müşteri tecrübe yöneticisi. Günümüzde pazarlamacılar, her şeyin ölçülebilir olduğu bir ortamda müşteri yaşam döngüsü, müşteri diyaloğu ve müşteri ilişkilerini yönetmektedir. Buradaki başarının yolu, veri ve analitikleri derinlemesine anlamaktan, kişiselleştirmekten ve bu ilişkiyi sürekli geliştirmekten geçmektedir. Pazarlamacı olmak ve modern pazarlamacıları işe almak için farklı bir zaman dilimine girmiş bulunmaktayız.

 

Kaynak:

How to Find, Assess, and Hire the Modern Marketer