Blog

Bir girişimi başarılı kılan nedir?

Bir girişimi başarılı kılan yegane faktör nedir? Herkes buna kendince farklı bir yanıt verebilir ve bunları güçlü argümanlarla destekleyebilir. Fakat bunca “doğru cevabımız” olmasına rağmen, hâlâ bir girişimin başarılı mı yoksa başarısız mı olacağını yüzde 100 doğrulukla öngöremiyoruz.

Girişimciliğe orta okul yıllarında başlayan ve günümüzde kurduğu kuluçka merkezi Idealab ile 100’den fazla girişime hayat veren Bill Gross, neden hâlâ hangi girişimlerin başarılı olacağını önceden kestiremediğimizi ve başarılı girişimin ardındaki sırrı bulmak için büyük bir araştırma gerçekleştirdi. Kendi kurduğu veya kurulmasına öyle ya da böyle destek olduğu yüzlerce girişimden bilgi toplayarak, her girişimi beş ana faktör açısından inceledi.

Bill Gross yaptığı araştırma sonucunda, başarılı girişimlerin diğerlerinden farklı ve umulmadık bir rüzgarı arkalarına aldığını fark etti…