Blog

Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı

‘Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı’ etkinliği, Türkiye Bilişim Derneği çatısı altında bulunan ‘Çocuk ve Bilişim’ uzmanlık grubu ve ‘TBD Genç’ tarafından organize edilmektedir.

“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” projesinin amacı, genellikle bilişim teknolojilerinin tüketim boyutuna odaklanan toplumumuzda yetişmekte olan çocuklarımızın BT araçlarının aynı zamanda bir üretim ve değer yaratma aracı olduğu algısına ve farkındalığına erken yaşlarda sahip olmalarını sağlamaktır. Günlük olarak kullandığı web sitelerini ve bilgisayar oyunlarını kendisinin de geliştirebileceğinin farkına varması için projeye katılan her çocuğun küçük bir program yazarak bilgisayara emir verebildiğini görmesi ve internette çalışan en az bir web sayfasını oluşturması hedeflenmektedir.

Geçtiğimiz Aralık ayında Amerika’da Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası düzenlenmiştir. Bu haftada bilgisayar bilimlerinin ne kadar önemli olduğunu Başkan Obama şu sözleriyle vurgulamıştır: “Eğer Amerika’nın ileri teknolojide lider kalmasını istiyorsak, siz genç Amerikalıların teknolojide uzmanlaşmasına ihtiyacımız var. Sadece yeni video oyunları almakla yetinmeyin, bir oyun yapın. Yalnızca son uygulamaları telefonunuza indirmekle yetinmeyin, tasarlanmasına yardımcı olun. Telefonunuzla sadece oyun oynamayın, programlayın. Kimse bir bilgisayar uzmanı olarak doğmadı, fakat biraz daha fazla çalışmayla, biraz matematik ve bilimle herkes bir bilgisayar uzmanı olabilir.”

Bilgisayar yazılımı yazabilmek – kodlamak – önemli bir beceridir. Bu durum insanları teknoloji tüketicilerinden, teknoloji üreticilerine dönüştürür. Kodlamayı anlamak insanların karşılaşılan problemler karşısında yeni stratejiler geliştirmesine, bilgisayarın gücünün bu çözümlere daha geniş bir öngörü katmasına yardımcı olur. Bilim adamları, moda tasarımcıları, doktorlar, gazeteciler, avukatlar, müzisyenler, öğrenciler kısacası herkes programlamanın nasıl kullanılacağını öğrenerek büyük fayda sağlayabilirler.

Ülkemizde de 2013 TÜİK rakamlarına göre 16-74 yaş aralığında bilgisayar ve internet kullanım rakamları sırasıyla %49,9 ve %48,9’dur. İnsanların evlerine hızlı internet ile bilgisayar ve türevi cihazları satın alma oranı hızla artmaktadır.

Evlere giren hızlı internet ve bilişim cihazları sayesinde çocuklarımızın da bilişim cihazlarını kullanma oranı gün geçtikçe artmaktadır. Yine TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 iken 6-10 yaş grubunda ortalama bilgisayara kullanmaya başlama yaşı 6’dır. 11-15 yaş grubunda ise 10’dur. Aynı araştırmaya göre 6-15 yaş arasındaki çocuklarımızın yaklaşık %45,6’sı hemen hemen her gün internet kullanmaktadırlar. Çocukların ağırlıklı olarak ödev yapmak, oyun oynamak ve sosyal medya ortamlarına katılmak için interneti kullandığı görülmektedir.

Diğer yandan, son yıllarda eğitimcilerin ve anne-babaların bilgisayar ve internete karşı olumsuz bir algı geliştirmeye başladıkları gözlemlenmektedir. Çeşitli devlet kurumlarının da desteğiyle artan sayıda konferans ve etkinlikler kapsamında çocukların bilişim ve internetten korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu tür konferans ve etkinliklerin oluşturduğu “iklim” anne-babaların kaygılarını artırmakta ve ebeveynler ya bilgisayar/internet satın almayı geciktirmekteler veya var olan cihazların çocukları tarafından kullanımına kısıtlamalar getirmektedirler.

Bilişim teknolojilerinin gayrı safi milli hasılaları üzerinde doğrudan veya dolaylı önemli etkisi olan ülkeler değil yasak getirmek bireylerin bilişimle iş yapabilme farkındalığı ve becerisi kazanma sürecini mümkün olduğunca erken yıllara çekmektedir. Diğer sektörlere getirdiği dinamizm görmezden gelinse bile, bilişim sektörü ABD gayrı safi milli hasılasına yıllık %7 gibi (1 trilyon dolar) gibi bir katkı sağlamaktadır.

Özellikle Amerika’da ilkokuldan başlayarak yeni nesillerin bilgisayar ve internet teknolojileri ile erken yaşlardan itibaren üretim yapabileceklerin farkına varmalarını sağlamak adına birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bu farkındalığın sağlanması ülkelerin gelişimleri ve ekonomileri için oldukça önemlidir. Ülkemizde farkındalığın oluşturulması için Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2014 yılının Mayıs ayında bir hafta sürecek “Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” adlı bir etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinlik ile ilkokul 1. sınıf dışında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi en az 100.000 çocuğun ilk bilgisayar programlarını yazması ve web sitelerini tasarlamaları hedeflenmektedir.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için Programlama Çocuk Oyuncağı adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Kaynaklar:

http://programlamacocukoyuncagi.org

http://csedweek.org/

Obama Helps Kick Off Computer Science Education Week