Blog

Baba olan Mark Zuckerberg, hisselerini yeni organizasyonuna devrediyor

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in eşi ilk çocuklarını dünyaya getirdiğinde alışık olunmadığı şekilde bir tatile çıkacağı söyleniyordu. Ancak Mark Zuckerberg beklenmedik bir hamle yaparak eşiyle birlikte insanlık adına çalışacak yeni bir organizasyon kurduğunu ve hisselerinin %99’unu bu organizasyona bağışlayacağını duyurdu.

Bu organizasyonun duyurusunun Zuckerberg’in baba olduğu zamana denk gelmesinin sebebi; yeni Chan – Zuckberg organizasyonu, dünyada insanların özellikle de çocukların eşitliği ve refahı üzerine çalışacak. Amaç dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için mümkün olduğunca çaba göstermek.

Bu amaç doğrultusunda organizasyonun duyacağı maddi kaynak, Mark Zuckerberg’in Facebook’taki hisselerinden gelecek. Zuckerberg, Facebook’ta sahip olduğu hisselerin %99’unu bu organizasyona devredecek. Facebook’un şimdiki değeri üzerinden düşünürsek Zuckberg’in bağışladığı hisselerin değeri 45 milyar doları buluyor. Ancak hisselerin hepsi hemen satılmayacak. Yapılan bildiride organizasyona kaynak sağlamak için 3 kez, 1 milyar dolardan fazla olmamak kaydıyla hisse satışı yapılacağı duyuruldu. Mark Zuckberg ise Facebook’daki CEO’luk görevine devam ederken yönetim kurulundaki rolünü de sürdürecek.

Özel yatırımlar yapacak

Chan – Zuckerberg oluşumu, Bill – Melinda Gates Vakfı’na benzer bir imaj çizse de aslında bir vakıf değil. Bir Limited şirket olarak düzenlenen oluşum, sosyal sorumluluk projeleri ve gerektiğinde kural değişikliği gibi konularda aktif rol alırken bir yandan da yatırımlar yapacak. Şirketin yatırımlarından elde edeceği gelir de yine şirket projeleri için harcanacak.

Yapılan açıklamaya bakılırsa organizasyonun iki amacı olacak; bunlardan birincisi dünya çapında yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması olarak belirtilmiş. İkincisi ise insanoğlunun gelişimi ve refahı adına yürütülecek projeler; tıp, ekonomi ve bilgiye erişim. Dolayısıyla bu organizasyon bu alandaki girişimlere de yatırım yaparak bir VC rolüne de bürünebilir. Nitekim resmi açıklamada da ‘özel yatırımlar’ yapılacağı belirtilmiş.