Blog

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Önemi

İnsanlar paylaşmakta, araştırmakta ve çevrimdışı ortamlarda duyduklarına güvenmektedir

 • Tüketicilerin %84’ü bir ürünle ilgili ailesinden ve arkadaşlarından gelen önerilere çoğunlukla ya da tamamen güvendiklerini belirtmişlerdir.  [ Nielsen ]
 • Tüketicilerin %74’ü bir ürün hakkındaki söylentilerin satın alma kararlarını etkileyen en önemli unsur olduğunu belirtmiştir. [ Ogilvy ]
 • Nielsen’un 2013’teki araştırmasına göre tüketiciler in %68’i online ortamdaki diğer tüketicilerin görüşlerine güvenmektedirler. Nitekim bu rakam 2007’de %7’ydi. Online ortamdaki görüşler bir ürün konusunda en güvenilir 3. kaynaktır.
 • Tüketicilerin %88’i diğer tüketicilerin online platformlar aracılığı ile bildirdiği görüşlere en az kendi adres defterindeki kişilerin yorumları kadar güvenmektedir.  [ BrightLocal ]
 • Kullanıcıların %72’si bir ürün hakkında okudukları pozitif değerlendirmelerin o şirkete olan güvenlerini arttırdığını belirtirken, bu kullanıcıların %56’sı belirli bir güven noktasına ulaşmaları için 2 ila 6 değerlendirme okumaları gerektiğini ifade etmiştir. [ BrightLocal ]
 • Sosyal medyada tüketicilerin %56’sı aktif olarak pozitif ürün deneyimlerini paylaşmakta, ailelerine ve arkadaşlarına markalar hakkındaki görüşlerini sormaktadırlar. [ SDL ]

Ağızdan ağıza pazarlamanın değeri nedir?

 • Ağızdan ağıza pazarlama faaliyetleri bir şirketin pazarlama etkinliğini %54’e kadar arttırabilmektedir. [ MarketShare ]
 • Özel durumlar analiz edildiğinde araştırmacılar ürünün ağızdan ağıza yayılmasının %10 oranında arttırılmasının satışları %0.2-%1.5 oranında arttırdığını tespit etmişlerdir. [MarketShare/Keller Fay Group]
 • Tüketicilerin %84’ü her zaman/çoğu zaman kişisel yorumlara bakarak aksiyon aldıklarını ifade etmiştir. %70’i ise online tüketici görüşlerine dayanarak aksiyon aldığını belirtmiştir. [ Syncapse ]
 • Sosyal medya kullanıcılarının %43’ü bir ürünü Facebook’ta, Twitter’da ya da Pinterest’te paylaştıktan ya da beğendikten sonra satın aldıklarını ifade etmiştir. Satın almaların yarısından fazlası sosyal medya paylaşımından sonraki 1 hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Sosyal medya aracılığı ile gerçekleşen satın almaların %80’i yapılan paylaşımların sonrasındaki 3 hafta içerisinde gerçekleşmektedir. [ VisionCritical ]
 • Y kuşağı kıyafet, paketli ürün, bilet (seyahat ve elektronik gibi) ve finansal ürün alışverişlerinde ağızdan ağıza pazarlamanın bir numaralı etken olduğunu belirtmiştir.  [Radius Global]

İnsanlar ne paylaşıyorlar, neden paylaşıyorlar?

 • İnsanların %79’u bir şirketin Facebook sayfasını  indirim kazanmak için beğendiğini ifade etmiştir. Bu kişilerin %81’i ise arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarından etkilendiklerini belirtmiştir. [ Market Force ]
 • Sosyal medyadaki marka konuşmalarının %77’si tavsiye, yardım ve bilgi arayan insanların oluşturduğu içeriklerden oluşmaktadır. İçeriklerin %18’i markalar hakkında pozitif değerlendirmelerden oluşmaktadır. [ Mention ]
 • Duyguları tetikleyen markalar ağızdan ağıza yayılmada diğer markalara göre 3 kat daha fazla etkilidir. Aynı araştırma kişiye göre farklılaştırılmış ve kişinin benzersizliğini paylaşmasına izin veren markalar ağızdan ağıza pazarlamada çok daha etkili olmaktadır. [ Journal of Marketing Research ]
 • 34 yaşının altındaki katılımcıların %66’sı belli bir sosyal bilinirliğe ulaşmış markalara referans olmaktadır. [ B2b Marketing ]
 • Katılımcıların %50’sinden çoğu doğrudan bir teşvik, sosyal bilinirlik ya da özel bir bağlılık programına erişim olduğunda markaya referans olmaktadır. [ B2b Marketing ]
 • Katılımcıların %39’u indirim, ücretsiz ürün ya da hediye kartı gibi maddi teşviklerin bir markaya referans olmalarını arttırdığını ifade etmiştir. [ B2b Marketing ]

 

Ağızdan ağıza pazarlama yalnızca tüketiciler ya da yerel markalar için değil, B2B için de önemlidir

 • USM’in raporuna göre B2B alıcılarının %91’i satın alma kararlarını verirken ağızdan ağıza pazarlamadan etkilenmektedirler.
 • BT alıcılarının %61’i satın alma kararlarında en önemli faktörün iş arkadaşlarının değerlendirmesi olduğunu raporlamıştır. [ B to B Magazine ]
 • B2B alıcılarının %56’sı bilgi ve tavsiye almak için çevrim dışı kaynakları kullanmaktadır.  Online kanallar eklendiğinde bu rakam %88’e çıkmaktadır. [ BaseOne ]

 

Pazarlamacılar bu ihtiyaca nasıl yanıt vermektedir?

The Word of Mouth Marketing Association’un Ocak 2014’te yayımladığı “Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Durumu” araştırması pazarlamacıların üzerinde düşünmesi gereken öngörüleri paylaşmaktadır:

 • Katılımcıların %64’ü ağızdan ağıza pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre daha etkili olduğunu belirtmiştir.
 • Katılımcıların yarısı geleneksel pazarlama faaliyetlerini ağızdan ağıza pazarlama faaliyetleri ile birlikte yürüttüklerini ifade etmiştir.
 • Katılımcıların %70’i ağızdan ağıza pazarlama bütçesini online platformlar için arttırmayı planladığını belirtirken %29’u çevrim dışı ortamların bütçesini arttıracağını ifade etmiştir.
 • Katılımcıların %82’si ağızdan ağıza pazarlamayı marka farkındalığını arttırmak için kullanırken %43’ü bu faaliyetlerin  doğrudan satışı arttırmasını beklemektedir.

 

Ağızdan ağıza pazarlamanın şirket gelirlerini arttırmaya yönelik bir etkisi olduğu açıktır.  Bu faaliyetleri başarı ile yürütmenin zorluğu etkilenmesi planlanan kullanıcıların belirlenmesinde, bu kişilere ilham olmakta ortaya çıkmaktadır. Yukarıda paylaştığımız ağızdan ağıza pazarlama istatistikleri hangi noktalara bakmanız gerektiği, nasıl hareket edeceğiniz ve ne tür bir geri kazanım elde edebileceğiniz konusunda size bir fikir verecektir.