Blog

2014 Stratejik Planınızı Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Birçok kuruluş stratejik planını harekete geçirirken başarısız olmaktadır.  Girişimleri, ölçeklendirmeleri ve kilometre taşlarını belirlerken gerçekçi olmayan hedefler koymak bu başarısızlığın en temel sebeplerinden biridir.

Stratejik plan çalıştırırken başarısız olunmasının diğer nedenleri ise;  disiplin ve planlama eksikliği, yeni durumlara geçişlerde esnek olamamak, anlayış eksikliği ve şirket çapında uygulama eksikliğidir.

Disiplin ve planlama eksikliği

Stratejik planlama sürecinin ardından birbirini takip eden uygulamalar için zaman planı yapılmalıdır. Stratejik planlama süreci yoğun ve yorucu bir süreçtir. Bu sürecin ardından uygulamaya geçmek için bir ara vermek isteyebilirsiniz fakat olması gereken planlamanın ardından hemen eyleme geçilmesidir. İnceleme için bir zaman belirlemeli, takip toplantılarının takvimini ayarlamalı ve tüm kuruluş içinde stratejiyi yaymak için çalışmalara başlamalısınız.  Diğer işlerin son teslim tarihlerinin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.

Yeni durumlara geçişin esnek olmaması

Sektörler ve pazarlar çok hızlı bir şekilde değişmektedir ve bazı durumlarda stratejik planın yeni durumlara bir aydan kısa bir süre içerisinde adapte olması gerekiyor olabilir.  Pazarda olan değişimleri göremeyecek kadar planınıza körü körüne bağlanmayın. Burada önerilen, periyodik olarak stratejik planın gözden geçirilmesidir. Pazarda ne gibi değişiklikler var ve stratejiniz ne yönde ilerliyor, tekrar tekrar kendinize sorun. Eğer bir değişiklik yapılması gerekiyorsa stratejiniz başarısız olmadan yeni durumlara adapte olun.

Anlayış eksikliği

Stratejiyi başarılı bir şekilde çalıştırabilmenin temel bileşenleri iletişim ve eğitimdir. Çalışanlarda bilgi ve anlayış oluşturmak etkili bir iletişim sürecinin amacıdır. Çalışanlarınızın stratejinizi yürütmesinde size yardımcı olmasını istiyorsanız, onların stratejinizi öğrendiğinden ve anladığından emin olmalısınız.

Bunu sağlamanın birincisi ve en önemli yolu, stratejinin birkaç cümlede hedefi ve bu hedefin nasıl gerçekleştirileceğini basit bir şekilde anlatmasıdır. Örneğin satış departmanı için stratejiniz “teklif aşamasında çapraz satış fırsatlarının  %2lik bir artış ile kar marjının arttırılması” olabilir. Bu stratejiyi hazırlayacağınız görsellerle satış departmanınızın günlük faaliyetlerinde hatırlamasını sağlayabilirsiniz.

Şirket genelinde uygulama eksikliği

Kuruluşlar stratejisini başarılı bir şekilde yürütmelerinin etkisini anlamak zorundadır. Yöneticiler çalışanlarına şirket stratejisine uygun olarak bireysel ve takım içi hedefler koymalıdır. Kişisel gelişim ve teşvik planları çalışanları bu hedeflere ulaştırmak için özelleştirilmiş olmalıdır.

 Süreci değerlendirmek

Stratejinin gidişatını gözden geçirmek ve olası değişiklikleri değerlendirmek için 6 ayda bir ya da her çeyrekte takip toplantıları düzenlenmesi önerilmektedir. Eğer hedefler tutturulamayacaksa bunun sebepleri araştırılmalı ve hedeflerde değişiklik yapılmasından korkulmamalıdır. Küçük hedefleri tutturmak, hiçbir hedefe ulaşamamaktan daha başarılı bir stratejidir. Güven başarı ile inşa edilmektedir ve bu güven insanların kilometre taşlarına ulaşmasını sağlar. Yavaş bir ivme ile fakat güvenli bir şekilde gelişme kaydetmek, şirketinizin başarısının önünü açacaktır.

 

Kaynak:

Business Planning for 2014. Five Reasons Strategic Plans Fail.