Blog

2013’te Hangi Sosyal Medya Ne Sıklıkla Kullanıldı?

Girişimcilerin pazarlama stratejilerinde sosyal medya oldukça büyük bir yer edinmektedir. Hangi sosyal medyaya ne kadar zaman ayırmanız gerektiğine karar vermek için, girişiminizin hedef kitlesinin hangi yaş aralığında olduğu, en çok hangi sosyal ağları kullandığı verileri oldukça önemlidir. 2014’te şirketiniz için bir pazarlama stratejisi belirlerken 2013’ün verileri size ışık tutacaktır.

2013 Verilerine Göre Sosyal Medya Kullanım Oranları

Facebook hala gençleri nasıl elinde tutacağıyla ilgili net bir strateji geliştirememiş olsa da 2013 yılında hala Amerika’da 18 yaş üstü sosyal medya kullanıcılarının ilk tercihidir. Pew Research Center’in araştırmasına göre Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter ya da Instagram kullanıcılarının arasında dünyada 1.19 milyar kullanıcısı bulunan Facebook liderliğini sürdürmektedir.

Diğer bir açıdan bakacak olursak sosyal medya kullanan yetişkin insanların neredeyse tamamı Facebook kullanmaktadır. Geçen yıldan bu yana Facebook kullanıcı sayısı %4 artış göstererek %67’den %71’e yükselmiştir. Mobil uygulamaların kullanımının artışı ile Amerika’da en az bir sosyal medya ağı kullanan insanların oranı %42’ye yükselmiştir.

Facebook’un ardından gelen sosyal ağlar arasında ikinci sırada Linkedin yer almaktadır. Profesyonel iş ağı olarak kullanılan Linkedin geçen yıldan bu yana %2’lik bir artış göstererek Amerika’daki yetişkinlerin %22’sini kullanıcı veri tabanına eklemiştir. Bu yıl Twitter’ı az bir farkla mağlup eden Pinterest, %21’lik kullanıcı sayısı oranı ile en çok kullanılan sosyal ağlar arasında 3. sırada yer almaktadır.

Twitter bu sene Twitter Music gibi kullanıcı bağlılığını arttırmaya yönelik farklı servisler yayınlamasına ve halka arzı ile dikkatleri üzerine çekmesine rağmen kullanıcı sayısındaki artış yalnızca %2lik bir kayma göstermiştir. Bu artışla beraber Twitter Amerika’daki sosyal medya kullanıcılarının %18’ine sahiptir. Twitter’ın hemen ardından %17 ile Instagram gelmektedir.

Google+; Pew’in araştırmasına göre en çok kullanılan sosyal ağlar arasında ilk 5’e girmeyi başaramamıştır. Araştırmaya göre anketi yanıtlayanların %36’sı yalnızca tek bir sosyal medya ağı kullandıklarını, %22’si de ilk 5’te yer alan ağların dışında yer alan Snapchat gibi sosyal ağları kullandıklarını belirtmişlerdir.

Ne kadar vs. Ne sıklıkta

Büyük bölümünü reklam tabanlı iş modeli üzerine inşa etmiş olan bu siteler için çoğunluk önemli bir metriktir. Eğer kimse bir siteyi kullanmıyorsa muhtemelen siz de kullanmayacaksınız. Benzer şekilde denklemin ticari tarafına bakacak olursak, siteler ve onlara reklam verenler için siteyi kullananların bağlılığı oldukça önemlidir.

Kullanım sıklığına bakıldığında en çok kullanılan 5 sosyal ağ içerisinde dengeler ilginç bir şekilde değişiklik göstermektedir. Facebook’u her gün kullananların oranı %63’ken Instagram %57’lik günlük kullanım oranı ile ikinci sırada yer almaktadır. Twitter’ın genel kullanım oranında Pinterest’in arkasında gibi görünse de %46 oranında Twitter kullanıcısı bu siteyi her gün ziyaret ederken, Pinterest’in günlük kullanım oranı %23’lerde kalmaktadır. Facebook, Instagram ve Twitter belirgin oranda günde birden fazla kez ziyaret edilen sosyal platformlardır. Facebook kullanıcılarının %40’ı, Instagram kullanıcılarının %35’i ve Twitter kullanıcılarının %29’u bu platformları her gün birkaç kez ziyaret etmektedir. 

Linkedin’in bu bağlamda daha çok yol kat etmesi gerekmektedir çünkü Linkedin kullanıcılarının yalnızca %13’ü bu siteyi her gün ziyaret etmektedir. Linkedin’in günlük ziyaretçi oranına bakacak olursak neden bu platformun daha çok kullanıcı bağlılığı oluşturmak için yatırım yaptığını anlamak mümkün olacaktır. 

Sosyal ağların kullanıcılarının demografik özelliklerinde ise Pinterest’in ziyaretçilerinin %80’i bayan kullanıcılardan oluşmaktadır. Linkedin ise özellikle üniversitelerden yeni mezun olanlar ve yüksek gelirli internet kullanıcıları tarafından ziyaret edilmektedir. Twitter ve Instagram daha çok şehirli ve genç yetişkinler tarafından kullanılmaktadır. Linkedin dışında yukarıda sıralanan tüm sosyal ağlar özellikle 18-29 yaş grubu tarafından ziyaret edilirken Linkedin 30-49 yaş grubuna hitap etmektedir. 

Araştırmaya göre Amerika pazarında sadece Facebook kullandığını belirten kullanıcıların oranı %84’tür. Bu oranla diğer sosyal medya ağlarına göre Facebook açık ara öndedir. Yalnızca Linkedin kullananlar %8, yalnızca Pinterest kullananlar %4 ve yalnızca Instagram ya da Twitter kullandığını belirten kullanıcıların oranı ise %2’lerde kalmaktadır. 

 

Kaynaklar:

News Use Across Social Media Platforms

Social Media Update 2013