Blog

2013 Yılının Melek Yatırımcıları Neden Pişmanlık Duymaktadır?

Silikon Vadisinde melek yatırımcılar bir yılda 60.000 şirkete yaklaşık 20 milyar dolar değerinde yatırım yapmaktadır. Son dönemde yapılan bir araştırma melek yatırımcıların %46’sının 2013 yılında yaptığı yatırımlardan pişmanlık duyduğunu göstermektedir.

Araştırmanın verileri girişim şirketlerinin para kazanmadan önceki değerlemeleri üzerine analitik çalışmalar yapan tahminler Worthworm şirketinden gelmektedir. Şirket; girişimciler ve melek yatırımcılar arasında geçen sunum ve pazarlık süreçlerinin pürüzsüz olması için araçlar geliştirmektedir.

Girişimciler, potansiyel bir yatırımcının daha sunum başlamadan neden toplantıyı sonlandırdığını, neden negatif cevap verdiğini bilmek istemektedir.  Bu yüzden melek yatırımcıların girişimci sunumlarını dinlerken yatırım yapmalarına ya da yapmamalarına neden olan temel sebeplerin neler olduğunu, neyi beğenip beğenmediklerini öğrenmek için Worthworm, Amerikalı melek yatırımcıların girişim değerlendirme sürecindeki bakış açılarını ve tutumlarını incelemiştir.

 

Araştırma anketinde 100 melek yatırımcıya neden yatırım yaptıkları, bu yatırımlarının kaç tanesinden pişmanlık duydukları ve pişmanlık duymalarındaki temel sebepleri gibi bir takım sorular sorulmuştur. Melek yatırımcıların yatırımlarından pişman olmalarının bir numaralı sebebi, yatırım yapılacak şirketi değerlendirirken finansal projeksiyonu fazla iyimser davranmaları olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucu ise melek yatırımcıların birçok girişimcinin kapıdan içeriye girmeden önce ev ödevini iyi yapmadığına inanmasıdır.

Girişim değerlemeleri son on yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Pitchbook’un yayımladığı rapora göre tohum aşamasındaki girişim şirketlerinin değerlemeleri 2008’den bu yana %63 oranında yükselmiştir. Melek yatırımcıların en büyük korkularından biri şişirilmiş değerlemeler sonucu yatırımlarının karşılığını alamamaktır.

Girişim şirketleri sadece Y Combinator tarafından onaylandıkları için ya da toplam adreslenebilir pazarları milyarlarca dolar olduğu için şirket değerinin 10 milyon dolar ve üzeri olduğunu iddia etmektedir. Gerçek şu ki herhangi bir gelir ya da belli sayıda kullanıcı, takipçi elde etmemesine rağmen şirketin değerlemesini bu rakamlar üzerinden yapmak sadece bir yanılsamadan ibarettir.

Worthworm’un araştırmasına göre girişimler için gelir elde etmeden önce yüksek değerlemeler yapmak, yatırımcılar ve girişimcilerin ilişkisini negatif etkilemektedir. Aynı şekilde değerleme konusunda izlenen hatalı stratejiler, duyulan pişmanlıkların temel sebebidir.

Araştırmaya katılanların %49’u, bir yatırım teklifini etkileyen en önemli faktörün sürdürülebilir rekabet avantajında şirket kurucularının önceki benzer deneyimleri olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların en büyük korkusu ise fazla iyimser finansal değerlendirmeler yapmak ve gerçekçi olmayan şirket değerlemeleri ile karşı karşıya kalmak yönündedir.

Melek yatırımlar hala yükselmekte ve hala yüksek risk içermektedir. Yatırımların pozitif yönde geri dönüş oranının %50den az olmasına rağmen, melek yatırımların yükselmeye devam etmesi ortada para dışında farklı motivasyon kaynaklarının olduğunu göstermektedir. Bu yüzden melek yatırım destekli girişimlerin en az dört yıl süresince hayatta kalması ve ek finansal destek alabilmesi için yatırımcılarına karşı dürüst olması ve iddialarını gerçek bilgilerle desteklemesi, girişimcilerin yararına olacaktır.

 

Kaynak:

Half of angel investors regret investments they made this year (survey)