Blog

Türk e-ticaret pazarı düzenleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Kanunu’nu 23 Ekim’de kabul etti ve yasa 5 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanarak duyuruldu.

Ülkemizde son dönemde hızla artan çevrimiçi alışveriş miktarı, e-ticaretin devlet tarafından düzenlemeye tâbi tutulmasını ve daha güvenli hale getirilmesini gerekliliğe dönüştürdü. Yeni yasa, servis ve platform sağlayıcılarına getirdiği yeni sorumluluklar, elektronik cihazlarla yapılan sözleşmeleri düzenlenmesi ve para akışına dair bilgilendirme zorunluluğu getirmesi ile tam olarak bunu sağlamayı amaçlıyor.

Yasaya mercek tuttuğumuzda, Türk e-ticaret pazarını şu şekilde şekillendireceğini görüyoruz:

Servis sağlayıcıları, elektronik cihazlar aracılığıyla kontrat yapmadan önce müşterisini geniş bir biçimde bilgilendirmek zorunda. Ayrıca yasada betimlenen şeyler dışındaki ürün veya hizmetler çevrimiçi satışa sunulamıyor.

Promosyon amacıyla yapılan indirimler, hediyeler, oyunlar ve yarışmalar son derece açık, kolayca erişilebilir ve belirsizliğe mahal vermeyen şekilde gerçekleştirilmeli.

E-ticaret ile alakalı mesajlar, yalnızca kişinin izni dahilinde gönderilebilir. Bu izin yalnızca yazılı veya elektronik olarak platforma verilebilir. Öte yandan, e-ticaret mesajları (e-posta, SMS vb…) herhangi bir izin gerekmeksizin işletmelere gönderilebiliyor. Yalnız bu mesajlarda servis sağlayıcısının yasal bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi ve ilgili mesajın neden gönderildiğinin açıklaması yer almak zorunda. Şayet mesaj bir aracı tarafından başka bir firma adına gönderiliyorsa, her iki firmanın bilgileri de ilgili mesajda yer almak zorunda.

Müşteriler, herhangi bir sebep belirtmeksizin e-ticaret platformlarından mesaj almayı reddedebilir ve tüm e-ticaret platformları kolay, ücretsiz bir şekilde bu şansı müşterilerine sunmak zorundadır. Müşteri mesaj almayı reddettikten sonraki üç gün içerisinde platform müşteriye mesaj atmayı kesmekle sorumludur.

Platform sağlayıcısı, platformdaki içerikleri kontrol etme ve inceleme yetkisine sahip değildir. İçerikler veya ürün/hizmetler ile alakalı bu tarz aktiviteler yasaya aykırıdır.

Servis ve platform sağlayıcıları kişisel bilgilerin korunmasından sorumludur ve bu bilgilerin hiçbirini kullanıcının bilgisi olmadan üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Yeni e-ticaret yasası 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek.