Tag: svpply

Sosyal Ticaret Analizi

Bu makale Erol Kıroğlu tarafından kaleme alınmıştır. Bu yazı kişisel olarak ilgilendiğim mobil sosyal ticaretle ilgili edindiğim bilgileri bir araya getirip, birbirine benzeyen ve büyüme potansiyeli olan