Tag: etohum ortaklık protokolu

Ortaklık Öncesi Protokol

1. TARAFLAR İşbu ortaklık öncesi protokol (“Protokol”), Etohum Bilişim Teknolojileri Yatırım ve Ticaret A.Ş. (“Etohum”) ile adresinde mukim  T.C Kimlik numaralı arasında imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe