Blog

Girişimciyi Neler Motive Eder? (infografik)

Kendi işinin sahibi olmak sadece para ile mi ilgili ? Araştırmalar böyle olmadığı gösteriyor. Manta ve Dell işbirliği ile yapılan anket çalışmasına göre bir şeyleri başarmış olma duygusu paranın önünde geliyor.

Çalışmada 3000 işletme sahibine sorular yöneltiliyor. Katılımcıların %37’sine göre bir numaralı motivasyon kaynağı hayallerinin peşinden gitmenin verdiği tatmin, %30’a yakını ise finansal özgürlük ve refah olduğunu belirtiyor.

Çalışmada girişimcilere, ilk teknolojik yatırımları, gurur duydukları ilkler ve en önemli kilometre taşlarının neler olduğu gibi sorular da yöneltilmiş. Detaylar infografikte: