Blog

Elbruz Yılmaz’la İnovent çekirdek fonu

Yer: İstanbul

Tarih: 05/11/2009

Konuşmacılar: Elbruz Yılmaz

Şirket: İnovent

Konu:  Elbruz Yılmaz’la İnovent çekirdek fonu

ATİLLABu yazı Atilla Oğuzhan Durgun tarafından kaleme alınmıştır.

Türkiye’de çekirdek sermaye seviyesinde yatırım yapan bir fona ihtiyaç olması sonucunda kurulan inovent, bir takım araştırmalar sonucu kurulmuş bir çekirdek sermaye fonu.

İnovent Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü Elbruz Yılmaz, fonun ölçeğinin şu an küçük olduğunu ve önümüzdeki günlerde bir basın bülteni yayınlanacağını söylüyor. İnovent 1.5 Milyon TL ile başlıyor ve 250 bin TL’ye kadar çekirdek sermaye ihtiyacı olan projeleri değerlendirecek.

Ekim ayında yatırım kurulu toplantısında 5 şirketi değerlendiren ve 3’ü ile el sıkışan inovent, 6-10 civarında bir deal sayısına yatırım yapmış olacak.Elbruz Yılmaz bunun bir pilot çalışma olduğunu, deal flow kalitesine bakarak, daha büyük bir fona ihtiyaç var mı?, yok mu? Deneyip görmek istediklerini söylüyor.

İnovent 2006 yılında kurulmuş, Sabancı Üniversitesinin büyük ortak olduğu bir şirket. Üniversitelerdeki teknolojik birikimin değerlendirilmesi gerekliliğine inanılarak yola çıkılmış. Amerika’da ve Avrupa’da benzer modelleri var. İnovent’in özgür olduğu kısım ise bu yatırım desteğini bütün üniversiteler için yapıyor olmaları. En derinde fikri mülkiyetleri patent teknoloji olarak herkesle inovent görüşüyor. Bir fikrin hayata geçirilirken geçtiği sürecin uzmanlık gerektirmesi ve yatırıma ihtiyaç olması, yönetilmesine ihtiyaç olması sebebi ile, inoventin buradaki amacı teknoloji ticarileştirme yaklaşımı. Tam oarak baktığımızda yatırım, lisanslama, üniversiteler, girişimciler, uzmanlar vs. işin içine giriyor.Daha geniş bir ifade ile İnovent bir teknoloji reelleştirme şirketi. İnovent’in programlarından bir tanesi de değişik endüstrilerdeki fikirlere yatırım fonu sağlamak.

Fon kurulmadan önce portföyünde 8 tane şirket varmış.Bunlar micro yatırımlarmış. Daha büyük yatırımlara ihtiyaç duyulunca bu fon kurulmuş. Fon kurulduktan sonra 3 tane yatrıım hayata geçirilerek 11-12 şirkete ulaşmış.

Gelen fikirler belli araştırmalardan ve teknik çalışmalardan sonra paketlenip yatırım komitesine sunuluyor. Yatırım momitesi tekrar bir süzgeçten geçiriyor. Yatırım kurulu kararı uygulamaya geçiriliyor.

İş fikri başvuruları inovent.com.tr web sitesinden yapılabiliyor. Veya telefonla randevu alarak da başvuru yapılabilir. İlk yaklaşım iş fikrine ait kısa bir özet ve bu özette ekip kim, Pazar k,m,teknoloji ne, pazarda çözülecek sorun ne,nasıl çözülüyor, bunlara yer verilmesi lazım. Nekadar para lazım olduğu ve bu paranın nerelerde nasıl değerlendirileceğinin yazılması gerekiyor. Bir ön değerlendirmeden sonra başvuran girişimciler aranıyor.Yüzyüze görüşülüyor. Genelde 1. Toplantı sonunda 60 dakika içinde yatırım kuruluna gidip gidilmeyeceği kararı veriliyor.

Gelen fikirlerin Pazar araştırmaları konusunda çok yumuşak bir araştırmaya dayanıyor olması, sistematik bir araştırma olmaması gibi sorunlar olabiliyor. Paranın kullanılacağı yer konusunda tatmin edici cevaplar olmaması sorun oluşturabiliyor. Bazen de çok iyi girişimciler geliyor fakat fikirler outdate olabiliyor. Teknoloji trendlerini takip edememe ve yanlış pazarlara bakmanın sonucu biraz sarsılacak iş modelleri olabiliyor. Girişimci ilk gün içeri girdiğinde iş planına yazdıklarıyla sunum yapmaya geldiği günkü sunum arasında farklılıklar olabiliyor.

Etohum toplantılarına da katılan Elbruz Yılmaz, Etohum’un iyi bir platform olduğunu düşünüyor.Etohumdaki arakadaşlara tavsiyeleri ise; Türkiye’de herkes bir projeyle uğraşıyor fakat execution yönünde olumsuzluklar var, execution edilebilecek iş planlarının, net olarak 3 aylık şu, 6 aylık şu gibi planlar olması gerekiyor. Pazar taramalarının çok uzun süreye yayılmaması gerektiğini söylüyor Elbruz Yılmazve etohumdaki arkadaşların kendilerine ulaşmalarını söylüyor.

Türkiye’de web pazarına ilgi her geçen gün artıyor.Şirketler tarafından ilgi var, dolayısıyla yatırımcıları da çekmeye başladı.Elbruz Yılmaz Türkiye’de startup yatırım firmalarının kurulacağını, bu pazarda endüstrinin gelişeceğini söylüyor.Vergi kanunlarında değişiklikler ve devletin teşviği gerekiyor. Birkaç yabancı firmanın kendi fonlarından bir kısmını Türkiye’de yatırım yapmaya ayırmışlar bile.Ayrılan fonlar genelde early stage yada crossstage şirketlere yatırım yapmak üzere ayrılmış.Bu firmalar Türkiye’de kendi ofislerini açacaklar ve kendi ekiplerini de buraya getirecekler.Elbruz Yılmaz Türkiye’de bu sektörün daha da büyüyeceğini söylüyor.

tara0002Bu yazı Ahmet Emre Kırğıl tarafından videonun metine çevirlmiş halidir.

Burak: Etohum tv’ye hoşgeldiniz.Yanımda Elbruz var. Elbruz inovent yatırım şirketinin genel müdürü.

Elbruz: Genel müdür değil. Yatırım direktörü.

Burak: Elbruz hoşgeldin hem inoventin gelişmelerini öğrenelim hem de Türkiye’deki yatırımcıların özellikle internet projelerine nasıl baktığını senden dinlemek istiyorum.

Elbruz: Tabiki.Memnuniyetle.

Burak: İnovent ne yapıyor şuanda?

Elbruz: İnovent ne yapıyorİnovent şimdi daha yeni biz bu yazın başından beri bir çalışma içerisindeydik Türkiye’deki ekosisteme baktığımızda bazı eksikleri tespit ettik.Bunların doğrultusunda dedikki yatırım fonuna ihtiyaç var.Özellikle çekirdek sermaye seviyesini yatırım yapan bir fona ihtiyaç var. Ekip olarak yönetim kurulumuza bazı sunumlarda bulunduk. Türkiye’deki deal flowun böyle bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirttik. Kaktitif çalışmalarımızı yaptık. Deal flowa bakıp bunların kapital ihtiyaçlara bakıp. Dolayısıyla bir tane çekirdek sermaye fonu kurmayı başardık. Fonun ölçeği şuan için küçük önümüzdeki haftada bir basın bülteni yayınlanacak. Bir buçuk milyon TL ile başlıyoruz. Bir buçuk milyon TL ile 250 milyon TL kadar olan bütün çekirdek sermaye fonu ihtiyacı olan projeleri değelendireceğiz.

Burak: Hedef 1o tane falan mı yani hani ya da bir hedef var mı?

Elbruz: Öyle görülüyor.Yani şuanda biz ekim ayında yani ilk yatırım kurulu toplantımızı yaptık.Yatırım kurulu toplantısında 5 şirketi değerlendirdik.BUnlardan 4 tanesine şartlı yatırım kararı çıktı.3 tanesiyle el sıkıştık.Şuanda işte bu dealların gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyoruz.Bize gelen ölçekler 150bin ile250bin arasında dolayısıyla görünüyorki ya 6 ya 10 arasında bir deal sayısına giriş yapmış olucaz.Dediğim gibi bizim bu pilot çalışmamız.Buradaki Türkiye’deki deal flow kalitesine bakacağız. Daha büyük bir fona ihtiyaç var mı? Yok mu? Bunu bir deneyip kantitatif olarak göstermek istiyoruz.

Burak: İnovent aslında Sabancı üniversitesinin içerisindeki bir yatırım şirketi olarak biliniyordu ama şu anda dışarıda değil mi?

Elbruz: Evet evet.Sadece yatırım değil aslında inoventin geçmişine baktığınızda. 2006 yılında kurulmuş Sabancı üniversitesi ile beraber. Sabancı üniversitesinin büyük ortak olduğu bir şirket. İnoventin amacı öncelikler Üniversitelerdeki teknolojik fikirlerini ya da iş fikirlerini bir şekilde hayata geçirmeye çalışmak. Özellikle vakıf üniversitelerine baktığımızda sadece vakıftan bir gelir söz konusu alternatif gelir kaynağı olarak üniversitelerdeki teknolojik birikimin de değerlendirilmesi gerekliliğine inanılarak yola çıkılmış. Amerika ve Avrupada benzer modelleri var. İnoventin özgür olduğu kısım ise biz bunu bütün üniversiteler için yapmaya soyunduk. Üniversiteler araştırma merkezleri enstitüleri kopıt şirketler. En derinde fikri mülkiyetleri patent teknoloji olarak herkesle biz görüşüyoruz.

Burak: Çünkü herkesin bunu kurması zor. Bu sebepten mi?

Elbruz: Evet evet kesinlikle.Buradaki uzmanlık gerektiren alan bir fikrin hayata geçirilirken geçtiği süreç. Burada yatırıma ihtiyaç oluyor. Patent fikri mülkiyet hakkına ihtiyaçların korunmasına ihtiyaç oluyor. Yönetilmesine ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla bizim burda amaçladığımız. Tam anlamıyla teknoloji ticarileştirme yaklaşımı. Tam olarak baktığımızda yatırım işin içine giriyor, lisanslama bu işin içine giriyor. Üniversiteler, girişimciler, uzmanlar vesaire. Dolayısıyla daha geniş Kapsamlı, inovent bir teknoloji reelleştirme şirketi. Ama bizim programlarımızdan birtanesi de yatırım fonu yatırım fonunu biz hem üniversitelerdeki girişimi sunuyoruz. Hemde Türkiye’deki grişimcilere sunuyoruz. Dediğim gibi genel bir fon herhangi bir endüstri odağı yok şu anda biraz şapkan efroş gidip çeşitli endüstrilerde yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Burak: Şu anda yapılmış yatırımlar var mı hiç?

Elbruz: Evet var. Şuanda bu inoventin bu fonu kurulmadan önce potföyünde 8 tane şirket vardı. Bunların hepsi micro yatırımlardı oldukça küçük yatırımlardı. Fakat daha fazla daha büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu hissettiğimiz zaman bu şirketkerin veya benzer şirketlerin, bu fonu kurduk. Bu fonda da 3 tane yatırım hayata geçmek üzere dolayısıyla bizim portföyümüzde 11 ya da 12 şirket olucak emin değilim. Yatırım kurulumuz var. Bu yatırım fonunun bağlı olduğu yönetim onlardan sorumlu. Biz ekip olarak beğendiğimiz fikirleri paketliyoruz. Bir marketdodılijıns, pazar , teknik, management yapıp yatırım komitesine sunuyoruz. Yatırım kurulu da bakıyor. Tekrar bir süzgeçten geçiriyor.Bazı sorunlar oluyor.Girişimcilerin sorunlarını takip ederek. Biz de bu değerlendirmelerden sonra yatırım kurulu kararını alıp uygulamaya geçiriyoruz. Sürecimiz kısaca böyle. İşte aralık ayının ilk haftası veya ikinci haftası bir kurul toplantısı daha yapacağız

Burak: Girişimcileri orada şey yapacaksınız. Hazır mı şuan yoksa başvuru mu yapması lazım. Elbruz: Başvuru yapması lazım bizlere. Bizim web sayfamızda bir iş fikrinizi paylaşın butonu var.Ordan bize başvurabilirler. Ya da bizi telefonla arayıp görüşme talep edebilirler. Bizim genelde yaklaşımımız bir sayfalık kısa bir özetin gelmesi bu özetin içinde ekip kim, pazar kim, teknoloji kim, pazarda çözülecek sorun ne nasıl çözüyorlar. Ufak tefek finansal veriler. 5 yıllık çok detaylı projeksiyona gerek yok. Ne kadar para istedikleri bu parayı nerede kullanacakları ve nasıl para kazanacaklarını anlatmaları yeterli. Bu ön değerlendirme formundan sonra biz girişimcileri arıyoruz. Biz fena değil hoşumuza gitti beğendik. Katma değer olabileceğimizi düşünüyoruz. Beraber çalışabileceğimizi düşünüyoruz bir görüşelim. O toplantı sonrasında da daha derin bir incelemeye karar verirsek o adımları atıyoruz.Ama genelde 1. toplantı sonunda 60 dakika içerisinde yatırım kuruluna götürüp götürmeyeceğimizi bir fikir kararını veriyoruz.

Burak: Bu toplantılarda ne sorun çıkıyor. Girişimlerin esas sık sorulan sorunları neler mesela. Çok toplantı yaptığın için biliyorum bu sorunları karşılaşıyorsun.

Elbruz: Çok değişik aslında yani sende biliyorsun. Senin de çok tecrübelerin var bu konuda. Girişimciler bize geldikleri zaman genel olarak ne istediklerini bilmiyorlar. Bizim en büyük karşılaştığımız sorun bu kendileri paraya ihtiyaçları olduklarını sanıyorlar ama belki paraya ihtiyaçları yok. İyi bir fikirleri var. Fakat kıymetini bilmiyorlar ya da göremiyorlar. Ya da iyi bir motor üzerindeler ama motoru arabayı, tracktöremi, otobüsemi koyayım diye kararsızlar ya da bilmiyorlar.Gelen fikirler genelde pazar araştırmaları konusunda oldukça yumuşak bir araştırmaya dayanıyor. Hani 5 arkadaşıma sordum. 2 kişiyle konuştum burada bir pazar olduğunu düşünüyorum şeklinde sistematik bir araştırma sonucunda gelmiyorlar. Dolayısyla onları birazcık pazar konusunda yaptıklarını sandıkları araştırmayı tekrar yapmak yoruyor ve sıkıyor bazen. Burda bir sıkıntı yaşıyoruz biz pazarın validasyonu konusunda bazen. Bir diğer yandan bizden talep ettikleri finansman konusunda bu parayı nereye kullanacaksınız dediğimizde bize verdikleri cevaplar bazen tatmin edici oluyor yani. Hani biz kimseyi cashout etmek istemiyoruz. Biz size yatırım yapacağız zaten niye parayı alıp yolumuza devam etmeyi düşünmüyorsunuz sorusunu sorduğumuzda. İşte benim zaten işim var, bunu part time hayata geçirmek istiyorum hani commitments sorunu olabilir gibi gözüküyor. Bazen de çok iyi hazırlanmış girişimciler geliyorlar. Fakat ellerindeki fikir outdate olmak üzere teknolojik trendleri yakında takip edememişler ya da farklı yanlış pazarlara bakmışlar. Bize geldikleri zaman uzmanlar konularında ama uzak bir araştırma sonucunu ortaya koyduğumuzda.Ya bakın böyle öyle gelişmeler var hani sizin iş modeliniz biraz sarsılacak gibi dediğimizde birazcık orada eğitim sürecinden geçmemiz gerekiyor.Ama genelde uzun bir koşul sürecine giriryorsun ister istemez.Yani girişimci ilk gün kapıdan içeri girdiği zaman iş planına yazdıklarıyla bize sunum yapmaya geldiği günki sunum arasında bayağı bir fark oluyor. Onlarla beraber çalışmamız gerekiyor.

Burak: Bu önümüzdeki dönemde bu fonun kurulmasıyla birlikte aktif olarak daha fazla girişimciyle görüşmeye başlıyacaksınız.

Elbruz: Evet,amacımız o amacımız o.

Burak: Etohumdan çıkan adaylara neler yapacağız mesela onlardan bahsedebilirz.

Elbruz: Etohumdan çıkan adaylar biz bir kaç tane toplantınıza katılma şansım oldu.Devam etmeyide istiyorum.Bize gelen fikirlerin bir şekilde devam etmesini istiyoruz biz.Etohumun iyi bir platform olduğunu düşünüyoruz.Birlikte çalışabilceğimizide düşünüyoruz biliyorsun.Burdan gelicek olan girişimcilere söyliyeceğimiz.Asla vazgeçmemeleri çünkü pazarda diyorlar ki ya bu fikir zaten yapılıyor. Burası zaten kalabalık işte kırmızı okyanus mavi okyanus hikayeleri herkes konuşur bunları. Ama kimse execute edemiyor.Yani gördüğünüz gibi Türkiye’de herkes bir projeyle uğraşıyor. Ama özellikle web alanında executionı olumsuz durumlar var. Girişimcilerin bize gelirken özellikle execution edebilecekleri uygulamaya dönüştürebilecekleri bir planla gelmelerini tavsiye ederiz biz

Genelde bize gelen planlar işte şu olursa böyle olur bu olursa böyle olur. Böyle bir olasılık ağacı şeklinde geliyor bize. Biz bunu istemiyoruz biz çok net 3 aylık 6 aylık plan ben şu kadar vaktimi koyacağım. Bunun sonucunda şu beta çıkacak. Betadan sonra çok hızlı arka arkaya adımlar şeklinde bir planla gelmelerini tavsiye ediyoruz.Bir de pazar konusunda bir kaç girişimiciyle görüşmelerimizde ortaya çıkan durumları söyleyeyim. Pazarı taramaları konusunda biraz zamanı yaymışlar.Yani teknoloji pazarı öyle değişik bir endüstri ki teknoloji 6 ayda 1 senede miktarlar değişebiliyor.S iz pazar araştırmanızı 1 seneye yayarsanız, tabi ki yeni oyuncular giricektir pazara tabi ki satın almalar olacaktır değişecektir facebook çıkıcaktır , o çıkacaktır, bu çıkacaktır. Dolayısyla sistematik bir şekilde pazar araştırması çok hızlı bir şekilde uygulamaya dönüştürecek planla gelmelerini istiyoruz biz. Etohumdaki arkadaşlara da tavsiyelerim bu olacaktır. Bize ulaşsınlar ama.

Burak: Gelecek sene Türkiye’deki yatırım piyasası şimdiye kadar olan ikliminden değişiyor olacak mı? Yabancıların ilgisi sence yabancılarla da sürekli konuşuyorsun. Nasıl bir gelecek bekliyor bizi.

Elbruz: Şimdi Türkiye pazarı genç tüketime yönelik işte visa olsun büyük şirkteler olsun web alanında olsun işte facebook üçüncü sıradayız galiba hala ilgi var Türkiye pazarına ilgi var. Şirketler tarafından var dolayısıyla yatırımcıları da çekmeye başladı. Bizim son zamanlarda yaptığımız temaslarda gördüğümüz şu oldu.Türkiye’de startup yatırım firmaları kurulacak gibi gözüküyor. Bu firmalar Türkler tarafında olabilir yabancılar tarafından olabilir.Bu pazarda bu endüstri gelişecek.Tam olarak buna bir zaman koymak mümkün değil ama bazı mevzuattan kaynaklana sorunlar var engeller var. Vergi kanunlarındaki değişiklikler gerekiyor.Devletin biraz teşviği gerekiyor.İsraildeki yosma modeline baktığınızda Amerikadaki spm modeline baktığınızda. Dolayısyla havuz ısınmaya başladı yani yavaş yavaş burda artık insaların burda havuza girip yüzmeye başlayacağı günler geliyor. Bizim aldığımzı duyumlar bu yönde bir kaç tane yabancı firmanın kendi fonlarından bir kısmını Türkiye’de yatırım yapmaya dayadıklarını duyduk.Bunlar tabi kendi lansmanları zamanı geldiği zaman yaparlar.Ayrılan fonlar genlede earlystage ya da crosstage şirketleri yatırım yapmak üzere ayrılmış. Büyük ihtimalle kendi ekiplerinide buraya getiricekler.En azında birer ofis açıcaklarını düşünüyoruz. İnovent olarak da biz nerde duruyoruz. Burada deal flow gelişimine baktığınızda biz a sıfır noktasındayız. Genelde biz ilk gelen parayız. Bu insanlarla temasımızı genelde bu paralelde oluyor. Türkye’deki deal flow nasıl dediklerinde biz çok geniş bir spekturumdan şu endüstiren bu deallar geldi, burdan bu geldi şeklinde yorum yapabiliyoruz. Ben olumlu görüyorum yani Türkiye’de bu sektör gelişecek. Bazı dernekleşme çalışmaları var.

Bunlarda aktif olarak çalışmaya başlıyacak sanırım. Expertlerden Türkiye’ye dönenler sayısında bir artış var galiba yurtdışından dolayısıyla biz optimizdeyiz yani inovnnetin inşallah fonunuda büyütücez.

Burak: Elbruz çok teşekkür ederim.

Elbruz: Ben teşekkür ederim.

Burak: Daha sık gelişmeleri bundan sonra beraber konuşuruz burda hatta toplantılarda da sen etohum toplantılarında da sen girişimcilikleri paylaşıyorsun onu da daha sık yapacağız önümüzdeki dönemde.

Burak: Etohumun bir sonraki programında tekrar görüşmek üzere