Day: Mayıs 5, 2016

Dolaptaki İskeletler: Detaylı İnceleme Bulguları

Yatırımcılar genellikle bizim detaylı inceleme sürecimizi ve bir startupta neye baktığımızı soruyorlar. Yakınlarda detaylı inceleme bulgularımızın bir kısmını yatırımcılarla paylaşmaya başladık. Her ne kadar detaylı inceleme özet