Day: Şubat 14, 2014

Anlat Okulunu

Genç programcıları, tasarımcıları ilgilendirecek bir yarışmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yarışma sahibi: IEEE ODTÜ. Konu oldukça yaratıcı: İlk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerden hayallerindeki okulun web sitesini yapmaları

Download Edilmek Suretiyle Satılan Yazılımlarda Vergi

Bu makale Vergi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Nevzat Erdağ tarafından kaleme alınmıştır. İnternet in ülke sınırlarını kaldırdığı günümüzde geleneksel pazarlama araçları önemli olmakla birlikte, teknolojinin hızlı gelişimiyle e-ticaret çok