Day: Şubat 5, 2014

Girişimciliğin Akademik Gelişimi

Bu makale Tuna Dipçin tarafından kaleme alınmıştır. Türkiye’de yükseköğretim alanında son yıllarda görmezden gelinemeyecek bir eğilim, hatta bir moda var: Devlet ya da özel tüm üniversitelerimiz yalnızca işletme ile